Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Avskogning i Indonesien varje år skövlas flera miljoner hektar regnskog och många arter riskerar att utrotas.

Foto: WWF

WWF

Lovande EU-lag mot global avskogning hotas av kryphål

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till en lag mot avskogning som har potential att minska det ekologiska fotavtrycket från EUs import. En fråga WWF har drivit under många år. Men WWF menar att EU måste sikta högre för att se till att EUs konsumtion inte ska bidra till avskogning och naturförstörelse.

Nina Schmieder: |2021-11-17| – Förslaget om en EU-lag mot avskogning har stor potential att minska EUs fotavtryck, men för att lagen ska bli effektiv måste fler produkter och även andra naturliga ekosystem, som exempelvis savanner, omfattas. Nu måste Sverige leverera på sitt löfte från FNs klimatmöte i Glasgow – att stoppa avskogningen, genom att driva på för förbättringar i kommande förhandlingar, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

90 procent expansion av den globala avskogningen

Enligt en färsk studie ligger jordbrukets expansion bakom nästan 90 procent av den globala avskogningen – betydligt mer än vad som tidigare varit känt. EU ansvarar för 16 procent av avskogningen kopplat till internationell handel av råvaror som exempelvis soja, palmolja och nötkött.

Lagförslaget innehåller flera starka delar, som krav på att alla produkter som kommer in på EUs marknad inte skall vara kopplade till avskogning och skogsförstörelse. Produkterna måste också vara lagliga enligt ursprungslandets regler och nu finns även ett krav att produkter ska vara fullt spårbara. Förslaget innehåller också åtgärder för att lagstiftningen ska tillämpas tydligt och likartat i hela EU, vilket är positivt menar WWF.

Flera kryphål som hindrar EU

Negativt dock är att det innehåller flera kryphål som hindrar EUs stora möjlighet att hålla avskogningen borta från marknaden. Exempel på detta är att andra naturliga ekosystem och flera viktiga produkter inte inkluderas i lagen, samt att mänskliga rättigheter inte kommer in tydligare för att stärka rättigheter för urfolk och lokalsamhällen.

Det finns ett starkt stöd för en stark lag mot avskogning. Totalt 1,2 miljoner namnunderskrifter lämnades i slutet av 2020 in till EU-kommissionen för att uppmana till att stoppa förstörelsen av världens skogar och dess ekosystem.

En ny SIFO-undersökning av Kantar Public för Sifo visar att 85 procent av svenskarna vill se kraftfulla politiska beslut som leder till bättre skydd och bevarande av regnskog.

– Lagförslaget lägger en grund för att EU ska kunna ta itu med sin roll i den globala avskogningen, men kryphål behöver tätas igen. Som världens största handelsblock har vi ett ansvar att stoppa förstörelsen av naturen som orsakas av vår konsumtion och driva på andra länder att följa efter, säger Per Larsson, skogsexpert på WWF.

Fakta om SIFO undersökningen:

Sifo-undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Världsnaturfonden/WWF. Den bygger på ca 1000 intervjuer med svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen, mellan 25 – 27 oktober 2021.

www.wwf.se