IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Världens största byggnad någonsin, men som aldrig blev till – den ateistiska domen i Germania. 

Avsedd för dem som tror på kyrkan men inte på Gud – den ateistiska tron.

Foto: Bundesarchiv

KRÖNIKA: ATEISTISK TRO

Gemenskap i kyrkan

En framtid att finnas i?

Hälften av USA:s kristna tror att Jesus är på väg tillbaka inom 40 år. I England startas en ateistkyrka. Alltså, en nyöppnad kyrka för ateister och det verkar bli en rungande succé. Och Moderaterna vill hitta på en ny kyrka men inte blanda sig in i den svenska kyrkopolitiken. Har världen blivit galen?


 Ulf Svensson: |2013-03-31 Inte bara i England startas ateistkyrkor, visar det sig, utan nu vill många globalt göra samma sak. Det vill säga starta församlingar där man inte ska tala om Gud utan fira gudstjänst utan tro. Är detta möjligt? I Moderaternas nya program ”Hälsosamma Sverige” talar man om äldres psykiska hälsa och vad man kan göra åt depression, psykiska problem, hög läkemedelsanvändning samt ångestproblem på äldre dar. Moderaternas svar kan te sig sensationellt: ”Det är svårt att veta hur vi idag ska hitta eller uppfinna vår tids kyrka. En plats att mötas, finna ro och gemenskap, trygghet eller bara att få i lugn och ro någon att prata med eller vara.” För parallellt med detta konstaterande har Moderaterna, som enda parti, fattat beslutet att inte ställa upp i nästa kyrkoval under sin partibeteckning. 

Eftertankens och glädjens plats

I England startades den ateistiska Söndagsförsamlingen för en kort tid sedan som ska vara ett ställe där man möts, talar, musicerar samt tar upp moraliska spörsmål, med glimten i ögat och humorn som vapen (vi talar ju om engelsmän). Det är två stå-upp komiker som tycker att många av de bra sakerna med kyrkan borde man inte behöva offra bara för att man råkar sakna gudstro. Det är något om djupa, mänskliga behov av gemenskap, utbyte av erfarenheter, av att vara människa.

Det finns även varianter på temat. Något jag läste för inte så länge sedan, det handlade om alternativ till fredagsmyset, som ju främst är ett familjeprojekt, om att träffas innan man går ut och rullar hatt. En slags blandning mellan stå-upp, samtal, debatter i engelska underhuset och Monty Python, givetvis också ett engelskt fenomen. Inga snittar men en del öl. Kort sagt – hejdlöst givande.

Kyrkan som glädjehus

Jovisst, glädjekvarter och glädjehus kan föra tankar mot avarter och misär. Hus med glädje i är däremot något annat. Ett besök i kyrka för att fira gudstjänst kan visst ge glädje, berika ens tillvaro och stärka ens existentiella hälsa. Det man hittar i dagens kyrkoliv är tyvärr något annat. Det är parallella verkligheter som råder, där varje grupp driver sitt eget projekt, ibland i gemenskap, ibland bara som hållplatser i individuella karriärvägar. Kanske är det inte lappa och laga som gäller utan att göra nytt.

Så, för att finnas i framtiden måste det finnas en framtid att finnas i. Och denna framtid måste vi skapa själva, på miljöns område men också på det mänskliga planet, och den behöver inte utesluta vare sig Gud eller Jesus. Det kan bli hur kul som helst om vi släpper på formerna och blir kreativa. För det är ju i kreativiteten, och i de nya formerna, som alla kan komma till sin rätt och bli medskapande!