Till framsidan Rikare Liv

Till Galleriindex

Energispinn.

År 2060 – världsordningen krackelerar.

Rörelse och vila – Zenons paradoxer.

Morfologiska processer – tillblivelsen.

Världens nav eller Pleroma, eller Stora Expansionen, eller Big Bangs strålglans. Sublim dimensionsutveckling.

Det undermedvetna kan mätas, men aldrig riktigt fångas.

Levande metall (Jämför Newtons växande metall).

Det levande vill inte dö. Liv eller död, en definitionsfråga

Energier

Foto och animation: Paul Lindberg

Axis Mundi, eller världsaxeln, men också världens nav. Symboliskt begrepp för det kosmogoniska skiljandet mellan jord och himmel. 

Mikro- och makro- kosmos är en holistisk enhet och delar av samma energier, och oreducerbart. Materia och energi är ekvivalenta, enligt Einstein. 

Om Axis Mundi har de flesta religioner varit medvetna om – pyramiderna, Babels torn, Angkor Wat, heliga berg eller stora träd.  Axis Mundi gav också upphov till människors sökande efter världens centrum, som ett förvridet sökande efter de egna folkens företräden i världen och hos Gud.

I dag förekommer vetenskapliga utbyten genom internationella möten mellan kvantfysiker, filosofer och teologer. De ser ibland analogier från forntidens myter till dagens avslöjanden inom vetenskapen.

Bilderna på sidan är fantasier med texter vilka bara ska tydas som tankelekar, i analogier med bilder från svepelektoniska mikroskop, men här digitalt framställda. 

Det analogiska är i princip ett resultat av elektromagnetism på kvantfysisk nivå, vilket faktiskt gäller allt från tanke till materia. Allt som finns uppkommer ur Ljuset, på en kvantmekanisk nivå.

Processer utan tid och rum bildar meningsfulla tankar 

och handlingar – eller materia i rumstiden.

Tankar uppstår i medvetandet på liknande sätt som materia.

Det stora i det lilla – Gud och Adam (Efter Michelangelo).

Från punkt till punkt, och allt blir till.

Mellan partikel och atom, vibreras mareien fram som i 

Shivas dans, och som i Kabbalans vibrationer.

Tankeaktens konkreta element mellan dröm och verklighet

Från punkt till punkt uppstår någonting, bland annat tiden