Till framsidan Rikare Liv

Till Galleriindex

Gudar – eller gestaltning av yttringar?

Gud bor i himlen

Profeten och domaren

Lidandet i sten

Många rovdjur på vårt blod sig mätta...

En son har dött

Hornper söker lyckan

Jag tänker därför finns jag

Kvinna i illusionernas verklighet

Jag törs, jag vågar

Andeblåsning

Minnesssten

Gestaltning i sten och metall

Foto: Paul Lindberg

GESTALTNING av mänskliga begrepp och försöken att förklara och ordna dessa genom kroppar tillhör det tidiga bildspråket, som  hällristningar, figurer och skulpturer.

Dettta kom att få sina gestaltlagar och principer för hur vårt medvetande organiserar delar till helheter. 

Under antiken fanns begreppet "teckne" som var hantverkets och konstverkens förklaringsgrund, och i modernare tid utvecklades bl.a. gestaltpsykologin. 

Skulpturkonsten kunde många gånger vara propaganda med uppsåtet att skapa insikt för ett ändamål. Men också för minnet, exempelvis för krigsmonument, eller inlärning genom politiska statyer. 

Skulpturkonsten har oftast varit inbjudande, idealiserande, erotisk och alltid haft ett budskap av något slag.

Makt för att kväsa

Och Gud skapade mannen

Newton gestaltar världen

Skönheten och odjuret

Gudomlig gestaltning och idealisering

Vingarna bär människans civilisationsutveckling

Solsångaren

Trånadens – eller slavens lidande

Att vinna seger och framgång

Att vinna död och förintelse

Att vinna kunskap för livet

Jesus i ett tillrättalagt rennässansideal