INDEX     GALLERYCONTENTS

Foto: Paul Lindberg / Sven Harrys Konstmuseum, Stockholm.

 

GAN – GÖSTA ADRIAN NILSSON

Färgernas dramatik

och stadens dynamik

Paul Lindberg: |2021-01-06|  Den svenske konstnären Gösta Adrian Nilsson med det världsberömda artistnamnet GAN fick uppleva framgångarna under sitt eget liv, vilket inte alltid var så självklart under artisternas levnad. Till skillnad från konstens berömda och nakna dalkullor, så komponerades istället GANs drömmar kring sjömäns placeringar i fantasiposer i den svenska flottan. Under konstnärens verksamma tid var det få människor som förstod känslorna som formulerades i hans konst. Konstkänslorna i en hissnande konstutveckling gjorde kanske GAN till en av de främsta i den tidens konstutveckling, i början av 1900-talet. Konststilen kan i dag betecknas med flera benämningar som exempelvis expressionism, futurism och kubism – det förbryllade konstfolket på den tiden. Han kallades i Svenska Dagbladet för "En skånsk modernist av det riktigt eldfängda slaget", och "Det lönar sig knappast att utgrubbla hvad slags -ism han utöfvar."

Redan från början uttryckte sig kritiken om GANs målningar för en avancerad, men obegriplig ny konst man aldrig tidigare hade upplevt. Och så var det förstås – en dynamisk och dramatisk explosion av färg och krumbukter. Men att det fanns ett innerligt innehåll kunde då naturligtvis inte hittas, eftersom innehållet till största delen gömdes på grund av tidens fördomar och moralvärderingar. Men på konstutställningar med GANs skapelser strömmade publiken fram redan i början av GANs framgångar. Sjömanskompositioner blev faktiskt populära bland allmänheten – och namnet GAN blev känt. 

I Stockholm skapade GAN en mycket stor komposition av stadsäventyr med sjömän i en verklighetens fantasivärld med konstens drömmar och motiv. Där blev de antagligen konstnärens främsta verk. Dynamiken i storstadskonsten skapar det modernistiska tidevarvet med allt det nya, med elektriciteten, och ljusreklam, spårvagnar och bilar som utgjorde framtidsperspektiven – och drömmarna om en större individuell frihet.

Under tre år i Stockholm skapades en häpnadsväckande konstutveckling med en intensiv produktion och kvalitet som resulterade till världsberömmelse, och det var bland annat med utställningar som "Sjömanskompositioner". 

Der Sturm i Berlin var en konstutställning, 1915, med flera svenska konstnärer som exempelvis Isaac Grünewald, Edward Hald, Sigrid Hjertén och Einar Jolin som tillsammans med GAN gjorde stor konstsuccé i Tyskland. Konstutställningarna framöver blev succéer för Gan, även om vissa kritikanter förklarade att de inte förstod innehållet med det nya måleriet. Men så var det även med den tidens alla nytänkanden av alla slag. Många blev glada, medan andra gnisslade tänder. Så har det alltid varit – men livet går trots allt vidare

Porträtt med Gösta Adrian Nilsson, av Tage Hansson. Olja, Paris 1924.

Tahiti, 1917, Galerie Bel Art, Stockholm.

 

Vagnväxling II. 1919. Åmells konsthandel, Stockholm.

De badande, 1917.

Seglatsen. 1918, Åmells konsthandel, Stockholm.

Trappan, 1918.

Stockholm från ateljén, 1919. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm.

Den vita och den blå matrosen, 1915.

Skapelsen, 1918.

Matroser och pantrar, 1917.

Eld, 1917.

Vid kajen. 1917.

Vaktparaden, 1917. Moderna museet, Stockholm.

I gatutunneln, 1919.

Eiffeltornet, 1920.

Matroser i Göteborg, 1919.

Katarinahissen, 1914/1915.

Elektrikern, 1913/1914.