IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det finns en otrolig kraft hos människorna i landet. Efter 60 år av stenhård diktatur har människorna äntligen en möjlighet att yttra sig och organisera sig.

Foto: Customize Tours

SVENSKA FREDS

Fredsprojekt i Burma

Freds och demokratiprocesser

Svenska Freds har startat ett Sida-stött projekt i Burma/Myanmar med nio organisationer för att bidra till att skapa hållbar fred i landet. Organisationerna är engagerade i freds- och demokratiprocesser på olika håll i Myanmar.


  Christoffer Burnett-Cargill: |2015-02-18| Svenska Freds startar fredsprojekt i Burma/Myanmar . Vi på Svenska Freds är övertygade om att konflikter kan lösas med fredliga medel. För att fredsavtal ska bli hållbara är det oerhört viktigt att representanter från det civila samhället inkluderas och blir delaktiga i fredsprocesserna. Bland organisationerna finns kvinno-, freds- och ungdomsorganisationer. Gemensamt är att de är gräsrotsorganisationer som verkar nära folket, uppmärksammar de politiska orättvisorna och med fredliga medel verkar för att det framtida freds- och demokratiarbetet ska inkludera alla minoriteter och grupper i landet. 

Ett övergripande mål med projektet är att etniska minoriteter, kvinnor och ungdomar ska få möjlighet att delta i och påverka de fredsprocesser som pågår i Myanmar.

Svenska Freds och Myanmarprojektet

Svenska Freds har arbetat med olika Myanmarprojekt sedan 2010.

– Det finns en otrolig kraft hos människorna i landet. Efter 60 år av stenhård diktatur har människorna äntligen en möjlighet att yttra sig och organisera sig. Det är en folkrörelse som startat i landet, där Svenska Freds har fått möjligheten att samarbeta

 

Fredsplanering hos Generation Wave, en av Svenska Freds samarbetsorganisationer. 

Foto: Eva Froste

 

med aktörer som med stort engagemang arbetar för fred, säger Kenneth Hotz, projektledare för Myanmar på Svenska Freds. landet, där Svenska Freds har fått möjligheten att samarbeta med aktörer som med stort engagemang arbetar för fred, säger Kenneth Hotz, projektledare för Myanmar på Svenska Freds.

5 000 människor från hela landet kommer att få träning i fredlig konflikthantering och mänskliga rättigheter och över   1 000 makthavare kommer att bli uppmärksammade på varför civilsamhället är en viktig del för att skapa fred i Myanmar.

– Vi är glada över att vara en del av detta projekt. Vi tror att det kommer att fungera väl eftersom det är en bra kombination av de svenska erfarenheterna av fredsbyggandeprocesser och det burmesiska civilsamhällets starka engagemang i att delta i den pågående fredsprocessen. Vi hoppas att projektet kommer att nå ut till det civila samhället på gräsrotsnivå och ge det inflytande och makt att förändra, säger Cin Khan Lian, grundare och chef för Ar Yone Oo, Svenska Freds partnerorganisation i Myanmar.

inkluderad fredsprocess med etniska minoriteter och kvinnor

Projektet finansieras av svenska ambassadens sektionskontor i Yangon. Ett av Sveriges mål med utvecklingssamarbetet med Myanmar är en inkluderande fredsprocess med etniska minoriteter och kvinnors aktiva deltagande. Erfarenheter från andra fredsprocesser visar tydligt att fredsavtal blir mer hållbara och gedigna om civilsamhället, etniska minoriteter och kvinnor aktivt ges möjlighet att påverka och delta i fredsprocessen.

– Genom detta samarbete med Svenska Freds kan vi nå ut till lokala aktörer och bidra till att kvinno-, freds- och ungdomsorganisationer involveras i fredsprocessen. Sverige stödjer även andra aktiviteter och organisationer där kvinnors aktiva roll i fredsprocessen är det centrala, säger Anne-Charlotte Malm, chef för Sveriges utvecklingssamarbete i Myanmar.

Anne-Charlotte Malm menar att Sverige bäst bidrar till den nationella fredsprocessen genom att bygga kapacitet och kunskap där civilsamhället ges möjlighet att spela en mer aktiv roll.

– Därför är det glädjande att vi hittat ett sätt att göra just detta genom samarbetet med Svenska Freds, säger hon.

Christoffer Burnett-Cargill är generalsekreterare för Svenska Freds.

  

 

RLC