IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

SVENSKA FREDS

Rickard Söderberg

Eldh-Ekblads fredspris 2015

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett tenoren och debattören Rickard Söderberg till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse. Priset delas årligen ut till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet och upprustning. 

Anna Ek: |2015-07-20| Söderberg får priset för sitt outtröttliga engagemang för fredsfrågorna, för sin kritik mot upprustning och krig och för allas rätt att leva i fred och älska vem en vill. Priset delas ut den 11 augusti i Malmö.

Motiveringen till 2015 års pris lyder:

”Som trettonåring mötte han en mur som delade upp människor och vittnade om krigets och förtryckets hemskhet: Berlinmuren. Tenoren och debattören Rickard Söderbergs engagemang mot hat, krig och förtryck och för fred och kärlek är orubbligt. Det sägs ibland att en mur är en bro på högkant. 

Fredsarbetet handlar i stora delar om att riva murar och att få människor att mötas. Rickard Söderberg är en brobyggare för fred och mänskliga rättigheter. Genom sitt aktiva ställningstagande för allas lika värde ingjuter Rickard Söderberg mod i oss alla och stärker övertygelsen om att en bättre värld är möjlig.

 En värld som definieras av människors gemensamma önskan om fred, frihet, kärlek och möjligheter. Oavsett om det rör protester mot rasism, förtryck eller krigsverkare är Rickard Söderbergs stämma och kampvilja där. I medgång och motgång inspirerar Rickard Söderberg med glädje och sång till det viktiga fredsarbetet. Han är en sann förebild för en bättre värld. En värld där vi älskar istället för dödar varandra.”

världen vi vill leva i

– Så länge murar byggs, konflikter odlas och intolerans närs kommer människan få betala priset. Och det är ett högt pris. Mänskligt liv. Det fantastiska med Svenska Freds är att de arbetar för en värld med tolerans, samförstånd och fred, och den världen vill jag leva i. Därför är det en otrolig ära att få vara en del av det arbetet, och det är med stor ödmjukhet jag accepterar Eldh-Ekblads Fredspris. För mej handlar det inte om pengarna, utan om möjligheten att lyfta frågan vilken värld vi vill leva i, och hur vi tillsammans kan nå fram dit.

Priset består av avkastningen på den donation makarna Nils och Signe Eldh-Ekblad gjorde vid prisets inrättande. Summan uppgår till ca 5000 kronor per år. Rickard Söderberg har valt att skänka summan vidare oavkortat till Regnbågsfonden.

TIDIGARE FREDSPRISTAGARE

Eldh-Ekblads fredspris har delats ut sedan 1960. Bland tidigare mottagare märks bland annat Peter Englund (2002), Sverker Åström (2005), Elin Jönsson (2009), Stina Oscarson (2011) och Farnaz Arbabi och Jonas Hassen Khemiri (2014).

Demokrati och mänskliga rättigheter

Konflikthantering

RLC