IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Pax! Fred! Frid med er!

Foto: RLC

Equmeniakyrkan

Fredsagenda 2014

Ett utkast till en fredsteologi

”Fred är vägen till fred” följer upp Kyrkornas Världsråds (KV) konferens i Kingston och ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för KVs generalförsamling i Busan, Sydkorea, hösten 2013. Den är också en del av resursmaterialet för Globala Veckan 2013.


 Tomas Lannfjäll:  |2013-09-05 |  KG Hammar som skrivit huvudtexten kallar den ”ett utkast till en fredsteologi” och tar läsaren med på ett rejält bibelstudium kring texter om våld och ickevåld, krig och fred. Del två består av reflektioner kring KG Hammars text och konkreta, hoppingivande exempel om att fredsbyggandets väg är möjlig när vi följer Jesu eget exempel – och när människor av god vilja förenar sina krafter.

Equmeniakyrkans Sofia Camnerin och Lasse Svensson medverkar i boken, den ena med en reflektion kring försoning och den andre med ett brev till Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea senare i höst, skrivet tillsammans med ärkebiskop Anders Wejryd och Sveriges kristna råds generalsekreterare, Karin Wiborn. Bland övriga medverkande finns bl a Stina Oscarson, Lars Ingelstam och Sofia Walan.

ENGAGEMANG I FREDSFRÅGAN

Förhoppningen med boken är att många församlingar ska engagera sig i fredsfrågan, särskilt som 2014 är ett märkesår och kommer uppmärksamma att Sverige haft fred i 200 år. Dessutom ska en ny försvarsöverenskommelse göras – och det är valår. Därför kommer också alla riksdagsledamöter få varsitt exemplar av boken liksom ett antal andra beslutsfattare.

fredsteologi som grund

Med en fredsteologi som grund finns det goda skäl att driva frågan om en tyngdpunktsförskjutning, att gå från militär krishantering till civilt förebyggande av våld och väpnad konflikt samt fredsbyggande. Här kan kyrkorna i Sverige bidra med kunskaper och erfarenheter och inte minst med sina stora internationella nätverk. Längst bak i boken finns ett samtalsunderlag – perfekt för möten, kyrkkaffen och allehanda samlingar.

Boken lanserades vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 26 september. KG Hammar medverkade också vid en ”Fredsbyggardag” i Uppsala. Plats: Uppsala Missionsförsamling.

Mer information

Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade 2011 ett nytt trossamfund med arbetsnamnet Gemensam Framtid. I maj 2013 fick vi ett permanent namn och heter idag Equmeniakyrkan. Vi består idag av ca 800 församlingar som finns över hela Sverige, i alla Sveriges kommuner. Mer information om oss finns på

www.equmeniakyrkan.se

För beställningar av boken:

www.adlibris.se  www.bokus.se  eller  www.marcusforlag.se