Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Påve Franciskus med kardinal Pietro Parolin, Vatikanstatens utrikesminister.

Foto: CNA

VATIKANEN

Påve Franciskus

Sammanhanget förvrids

Vatikanens statssekreterare tycks uppmana biskoparna att förtydliga sina synpunkter mot Påvens lagförslag om samkönade "äktenskap". Det som handlar om äktenskapets natur.


Paul Lindberg: |2020-11-03| Det råder knappast någon tvekan om att Påve Franciskus rört om i Vatikanen om vad det är som ska gälla. Den humanism som han driver går på djupet av Jesus anda. Franciskus verkar uppenbarligen för behoven av i dag och för framtiden. Tydligt är också att det gäller humanism, kärlek och rättvisa för livet i vår värld – och för en eventuell uppståndelse. Och med den andan kommer han säkert att gå till historien som den påve som fick demokratin att harmoniseras med kärlek och rättvisa för alla.

Vissa biskopar vill nu förmedla att den katolska doktrinen angående "äktenskapets natur" – alltså mellan man och kvinna – inte längre blir förenligt med den katolska kyrkan. De menar att samhällets lagar om en civilrättslig lag för en jämställdhet mellan könstillhörigheten står i motsättning mot katolska kyrkan.

Civilsamhället och katolska kyrkan

Att det skulle bli motsättningar angående "äktenskapet" är inte alls konstifikt, så har det varit i alla länder som i dag har humaniserats med nya demokratiska lagar.

Påve Franciskus har under längre tid tillbaka gjort klart att människor inte får diskrimineras på inhumana grunder. Och då menar han även diskrimineringen av de homosexuella. Argumenten mot Franciskus kring ett uttalande som han meddelade år 2019, efter ett TV-program, gäller två olika frågor: att barn inte skulle uteslutas från sina familjer på grund av deras sexuella läggning, och om den civila lagstiftningens gällande även för homosexuella äktenskap.

Även i de länder med hetro- eller homosexuella äktenskap så utesluts inte barnen från några av sina föräldrar – förutom adopterade barn, som lagenligt ersätts av nya föräldrar av olika sociala och samhälliga orsaker.

Franciskus bekräftar att "det är en motsägelse att tala om homosexuellt äktenskap" och tillade att han i sammanhanget hade talat om människors rätt att ha en juridisk täckning: "vad vi måste göra är en lag med ett allmänt civilrättsligt skydd; de har rätt att täckas lagligt. Jag försvarade det!"

Även om Franciskus inte uttryckte sig så klart år 2014 så har det säkert sina självklara orsaker. I dag har Påve Franciskus uttalat sig glasklart!

Kyrkan och staten

Katolska kyrkan har sagt: Äktenskapet är mellan man och kvinna. Det rättfärdiga och demokratiska samhället säger däremot: ”Därför är det uppenbart att påven Franciskus har hänvisat till vissa statliga bestämmelser, inte till den kyrkan som för länge sedan svek de förtryckta människorna – det som bekräftats flera gånger under historien. Demokratin måste ersätta sveket!

Redan år 2010 föreslog dåvarande kardinalen Bergoglio (nuvarande Påven) inför den argentinska biskopskonferensen att stödja lagenliga äktenskapsföreningar som inkluderar homosexuella människor. Det grundades på att det gäller en sociologisk fråga, men också en moralisk bedömning. Med andra ord kan man dra slutsatsen att sanktionen av civila lagar som gynnar kärlek och rättvisa har sin demokratiska legalitet för mänskligheten.