IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Naturens och människans mångfald tillhör livet och överlevnadens primära klarhet.

Foto: RLC

DIAKONIA och SVENSKA KYRKAN

Framtidens klimatarbete

Nytt globalt klimatavtal

Diakonia och Svenska kyrkan välkomnar det nya klimatavtalet, som lägger grunden för framtidens klimatarbete. Världen har fått ett nytt klimatavtal. Efter två veckors intensiva FN-förhandlingar klubbades Parisavtalet igenom av Laurent Fabius, Frankrikes utrikesminister och ordförande för förhandlingarna.


  Stefan Håkansson: |2015-12-12Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete har genom kampanjen ACT Now for Climate Justice ställt krav på ökad klimatfinansiering till fattigare länder och kraftfulla och ambitiösa åtgärder för att hejda klimatförändringarna. Vi välkomnar det nya klimatavtalet, som lägger grunden för framtidens klimatarbete.

Parisavtalet sätter en tydlig ambitionsnivå med målet att hålla världens temperaturökning under 2 grader, helst under 1,5 grader. Avtalet innebär att fattigare länder ska få finansiellt stöd för anpassningsåtgärder och omställning.
– Temperaturmålet är en viktig signal för världens länder att minska sina utsläpp av växthusgaser, och förhoppningsvis kommer det att fungera som en sporre för alla samhällets aktörer att bidra till en hållbar utveckling, säger Anna Axelsson, policyrådgivare på Diakonia.

stöd för fattiga och sårbara länder

”Loss and Damage” (permanent förlust och skada) är för första gången med i klimatavtalet. Det är en stor framgång, och viktigt för fattiga och sårbara länder. Kopplingen till mänskliga rättigheter och jämställdhet nämns i avtalets förord.

Avtalet innehåller inga konkreta siffror eller årtal kring utsläppsminskningar. Världens länder ska fortsätta att regelbundet presentera nationella planer för sitt klimatarbete. För att värna om förutsättningarna för människor som lever i fattigdom att skapa sig ett bättre liv behöver alla länder nu skala upp sina åtgärder och fördjupa det internationella samarbetet.

bygga vidare på parisavtalet
– Det är tydligt att det behövs en stark opinion för ambitiösa klimatåtgärder i alla länder om vi ska kunna bygga vidare på den grund som Parisavtalet innebär. Världens ledare har inte tagit det politiska ledarskap som vi skulle ha önskat, så nu är det viktigare än någonsin att individer, organisationer och näringsliv driver på för en snabb omställning till ett samhälle med låga utsläpp, säger Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella arbete.

Med ett nytt avtal på plats är det nu viktigt med uppföljning på nationell nivå med stöd i internationell samverkan och solidaritet. Möjligheten för länder att skala upp ambitioner och åtaganden över tiden är grundläggande.

RLC