Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Greenpeace-aktivister protesterar för ett importstopp av rysk olja i Schwedt, Tyskland.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

Så eldar fossila bränslen på

krig och konflikter

Genom historien har vi sett hur fossila bränslen direkt eller indirekt varit grundläggande orsaker till konflikter, hot om krig och direkta militära anfall. Kriget i Iran-Irak 1980-1988, Gulfkriget på 90-talet, och den oljerelaterade konflikten i Nigerdeltat.

Emma Pettersson: |2022-03-19| I Nigeria där oljebolaget Shell anklagas för medverkan till fruktansvärda brott begångna av militären på 90-talet, är bara några närtida historiska exempel. Världens beroende av olja har skapat enormt lidande världen över, och gör än idag.

Putins fruktansvärda invasion av Ukraina är bara det senaste exemplet som påminner oss om hur vårt beroende av fossila bränslen och oljepengar finansierar krig och konflikt.

När Ryssland tog Krim i besittning tog de samtidigt kontroll över stora områden för olje- och gasutvinning i Svarta havet. Det sägs ha fördubblat Rysslands tillgång till fossila bränslen till havs. Ukraina innehar idag Europas näst största reserver av fossilgas, och en stor del av den gas som levereras till Europa går i ledningar genom ukrainska territorium, vilket innebär royalty-kostnader för Ryssland.

Vänd ryggen åt fossila bränslen

Vi hade hoppats att den politiska responsen nu skulle vara att vända ryggen åt fossila bränslen, effektivisera och minska energianvändningen, och gå mot en total omställning till grön energi. Men istället letar politiker främst efter andra säljare för de fossila bränslen de vanligtvis får från Ryssland.

Den svenska regeringen presenterade nyligen ett stödpaket som innehöll sänkt skatt på bensin och diesel, ett stödpaket som kan göra att efterfrågan på rysk olja ökar. Ryssland kan då höja sina priser vilket indirekt leder till att vi finansierar kriget. Dessutom gynnar skattesänkningar på bensin och diesel mest välbeställda hushåll som äger fler och större bilar. Om man tillfälligt vill stödja hushåll som drabbas av högre priser bör man göra det med riktade stöd till de med låga inkomster som faktiskt behöver dessa. Inte genom att upprätthålla det fossilberoende vi behöver komma bort ifrån.

Men inga fossila bränslen är hållbara, och det finns ingen etiskt försvarbar olja någonstans i världen. Oljeproduktion driver på klimatkrisen och oljepengar stödjer diktaturer, militärer och flera regimer med en lång historia av kränkningar av mänskliga rättigheter. I vår egen region hotar norsk olje- och gasproduktion de mänskliga rättigheterna till en säker och hälsosam miljö.

Beroendet av fossila bränslen är hotet mot existensen

Vi måste, en gång för alla, bli av med vårt beroende av fossila bränslen som inte bara hotar vår existens med förorenande utsläpp, utan även medför extremt lidande för människor världen över.

Vi kommer inte att se fred i världen förrän vi klippt navelsträngen till fossilindustrin. En grön omställning kommer inte bara ta itu med klimatkrisen, utan även lägga grunden för en säker och trygg framtid. Ingen diktator kan påstå sig äga solens strålar. Ingen tyrann kan styra över vinden. Att fasa ut och stoppa beroendet av fossila bränslen gör att vi kan förhindra framtida krig pådrivna av olja.

Just nu utlovas det mycket pengar till militären i Norden och övriga Europa, så det råder tydligen ingen brist på finanser när det gäller “vår säkerhet”. Nu är hög tid att bredda bilden och samtidigt se till vår planetära säkerhet, våra ekonomier och resursförbrukning behöver komma i balans med naturen och de planetens gränser. Det är dags att lägga resurser på att genomföra den systemomställning som krävs för en trygg och hållbar framtid, bort från ett beroende av fossila bränslen – som både utarmar vår planet och eldar på krig och konflikter.

greenpeace