IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

MALENA ERNMAN, antirasist, men inte vänsterextremist. Nu väntar vi på flera konserter mot rasism, och flera rockgalor mot rasism. Svenska folket mobiliseras mot den osvenska rasismen. "Vänsterextremist" är SD:s framställning av dem som är antirasister. All extremism är av ondo – framförallt rasism.

Foto: Elisabeth Frang/Blixten & Co

LEDARE

Folklig antirasism

"Tillsammansmarscher"

Jaha, då är det dags! Nu går Sverige till verket mot rasism och intolerans. Expo visar vägen för sammanhållning och gemenskap. "Tillsammansmarscher" över hela landet för att visa den goda viljan för hur vi ska kunna leva tillsammans, sida vid sida, med människor oavsett etniska eller religiösa bakgrunder. Och om något ska vara svenskt så är det solidariteten med alla mångfaldens medmänniskor. 


  Paul Lindberg: |2014-04-25 Jag är antirasist, men inte extremist. Så ser det ut bland en mycket stor majoritet av landets invånare. Antirasister är den betydelsefulla majoriteten av befolkningen, vänsterextremisterna är få. De rasistiska högerextremisterna däremot är våldsbenägna, kriminella och terroriserar en hel del svenska medborgare. Detta är helt olagligt i de flesta av Europas länder, trots det förkommer det. Idag ges rasistiska grupper företräde när det gäller demonstrationstillstånd och polisskydd – framförallt i Sverige.

ANTIRASISTISKA LAGAR EFTERLEVS INTE

Att ge aktivt stöd till rasistiska organisationer har enligt konventioner bland Europas länder kriminaliserats. Lagar finns, men efterlevs inte. Därför måste effektivare och konkretare lagar krävas för ett humanitärt skydd. Lagar ska byggas på en etisk grund för rättvisan, för att den enes frihet inte leder till den andres ofrihet. Våldsbenägna organisationer ska inte kunna få polisskydd eller demonstrationsrätt. Rasism måste kriminaliseras fullt ut.

Antirasism organiseras idag av ideella organisationer, kyrkor och politiska partier från höger- och vänster. Det sker i övertygelsen av att Sverige ska vara befriat från rasism. Mot detta ställningstagande står givetvis vilseledda rasister, men där står även vissa nyliberaler, som beskyddar rasismens rättigheter. Och det är ett allvarligt slag mot demokratin och humaniteten.

FOLKLIG FÖRANKRING

Rasism kan mötas "proaktivt" i förebyggande syfte genom att mobilisera människor runt allmänmänskliga värderingar. Det uttalar Haris Grabovac från Stiftelsen Expo i en artikel. Han säger att det hitintills varit svårt att skapa en lokalt förankrad antirasism, vilket är en förutsättning för ett kontinuerligt, proaktivt, eller förebyggande antirasistiskt samhälle. En av de viktigaste anledningarna har varit oförmågan hos antirasistiska aktörer att definiera vad man gemensamt står för, inte enbart vad man är emot.

Forskning visar att en övertygande majoritet av Sveriges invånare kan tänka sig att engagera sig mot rasism. En folklig förankring av antirasism är alltså fullt möjlig.

En konsekvent antirasism som bygger på värderingar som är viktiga för samhället, har dessutom betydligt lättare att mobilisera och ena en mångfald av olika aktörer i antirasistiska frågor.

"Tillsammansskapet"

Expo har lanserat en plattform "Tillsammansskapet" för främjandet av lokala antirasistiska initiativ. Idén erbjuder genom denna plattform kunskap, inspiration och möjligheten att mötas och utbyta erfarenheter. Kraven som ställs på deltagarna är att de är religiöst och partipolitiskt obundna i detta sammanhang, att de står för icke-våldsprincipen och att de verkar för kontinuerlig sammanhållning och gemenskap i sina lokalgrupper.

Den principiella utgångspunkten gäller viljan att leva tillsammans, sida vid sida, med människor oavsett deras etniska eller religiösa bakgrund. Det gäller att inte vänta på de högerextrema krafternas aktioner, utan istället agera först, att agera proaktivt – förebyggande. Det vill säga att stå enande för värderingarna om det samhälle vi vill beskydda och försvara. För det goda samhället!

Stå upp mot rasism!

SD kallar antiraster för vänsterextremister

SD:s benämning anammades  av polisen i deras rapportering kring demonstrationer och konflikter. Polisen likställde nazism med vänstern i rapporteringen. Samtidigt gav polisen nazister både tillstånd och polisskydd vid provokativa demonstrationer mot svenska folket.

  Paul Lindberg: Att likställa nazismen med vänstern utgjorde ett fatalt missgrepp, eller snarare en juridisk överträdelse, för att uppsåtligt missleda den allmänna opinionen. Följderna blev att under en lång tid lät många människor bli att ta nazismen på allvar. Man litade helt enkelt på polisens rapportering.

Den nazistiska rättsrötan som pågått under åtskilliga år i det här landet måste utredas av en parlamentarisk oberoende och rättslig kommission. 

Hur kunde polisen ge nazister demonstrationstillstånd, trots att det är olagligt, och samtidigt ge polisskydd – exempelvis rakt genom invandrartäta kvarter i Salem utanför Stockholm.

Vem och vilka står bakom denna missgärning?

FÖRTVIVLAN OCH FRUSTRATION

Operasångerskan Malena Ernman satte tummen i ögat på benämningen "vänsterextremist", när det istället gällde antirasism. ”Jag ville uttrycka mitt stöd”.

Malena Ernman startade ett upprop på Twitter. Och hon avslöjade SD för att kalla alla meningsmotståndare – antirasister – för vänsterextremister. Den folkliga genklangen infann sig snabbt och i en stor omfattning.

Malena med hela folket, uttalade att hon ville uttrycka stöd för dem inom vänstern, och alla dem som står upp mot rasismen.

"Jag är hovsångerska. Eller som SD säger: vänsterextremist". Så skrev operasångaren Malena Ernman, 43 på Twitter. Bakom hennes ståndpunkt ställde sig en majoritet av svenska folket. Enligt de bedömningar som gjorts.

Samma benämning, "vänsterextremism", som SD gjort mot antirasism, har också gjorts mot muslimer. SD lyckades provocera fram extremism i provokationerna mot etiska grupper i Sverige, men inte utan stöd från polisen. Det är ett sorgligt kapitel. 

Alla dessa händelser har skapat frustration och förtvivlan hos en mängd svenska medborgare. 

SD lyckades verkligen med tricket att framkalla en omfattande samhällssplittring grundat på en lögnaktig propagandaillusion.

Ett varnande ord gällande dem som försöker göra svart till vitt – försöket att göra antirasister till extremister. De som försöker med detta är alla ansvariga för den rasistiska hydran!

RLC