Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Linnea Backman från Fältbiologerna och Lan Pham från Skogsupproret.

Foto: GREENPEACE

GREENPEACE / SVERIGE

Flera organisationer på plats i Muonio sameby

Representanter från flera organisationer finns nu på plats i Muonio sameby i Pajala kommun för att stödja kampen som samiska renskötare och Greenpeace har drivit mot statliga skogsbolaget Sveaskog.

Emma Pettersson: |2022-01-11– Det känns skönt att fler ställer sig bakom våra krav. Jag hoppas att detta kommer att få Sveaskog att lyssna, säger Hans Holma, ordförande i Muonio sameby.

Sedan augusti har Greenpeace patrullerat 15 skogsområden i Muonio sameby som Sveaskog har anmält för avverkning. I augusti genomförde Greenpeace en direkt aktion för att stoppa Sveaskogs försök att genomföra en avverkning i Muonio. Patrulleringen av området har fortsatt sedan dess.

– Att representanter från Skogsupproret och Fältbiologerna kommer hit till Muonio är väldigt välkommet. Det gör det möjligt för oss att utöka övervakningen av de hotade skogarna och visar att det finns ett växande engagemang för Muonio samebys kamp, säger Dima Litvinov, på Greenpeace.

Hård avverkning av äldre skogar

Under flera år har skogsbolaget Sveaskog bedrivit hård avverkning av äldre skogar i Muonio samebys områden. Skogar viktiga för biologisk mångfald, klimatet och som samebyns renar är beroende av för naturbete. Detta har hänt utan att samebyn haft möjlighet till reellt inflytande då den typ av formella samråd som bedrivits under decennier, abrupt togs bort av Sveaskog. Som resultat har många äldre skogar centrala för den samiska renskötseln försvunnit utan att samebyn har haft en chans att säga till något om det.

I april förra året skrev därför Muonio samebys styrelse till Sveaskog och framförde kravet att all kalavverkning i deras skogar upphör tills formella samråd med samplanering återupptas. Greenpeace ställde sig bakom detta krav och uppmanade företaget så väl som dess uppdragsgivare svenska staten att gå med på samebyns legitima begär.

Kalavverkningar kan inte fortsätta

– Ska vi klara av klimatkrisen, bevara den biologiska mångfalden och dessutom vara ett demokratiskt land kan Sveriges skogsbruk med kalavverkingar inte fortsätta. De hotade skogarna i Muonio sameby är kontinuitetsskogar som fungerar som kolsänkor och utgör hem för många hotade arter. Därför är Fältbiologerna här för att stötta Muonio sameby i deras kamp för skogen och samiska rättigheter, säger Linnea Backman från Fältbiologerna.

Under hösten anmälde Greenpeace international Sveaskog till den internationella miljömärkningen Forest Stewardship Council (FSC), för att ha brutit mot certifieringsorganets regler för urfolks rättigheter. Ännu inväntas FSC:s slutgiltliga respons kring ärendet.

greenpeace