IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Naturen förändras ganska regelbundet. När regelbundenheten övergår i en enkelspårig förändring så som i en global uppvärmning, då är det fara på gång.

Foto: RLC

SVENSKA KYRKAN

Få framsteg på klimatmötet

Trots massiv global mobilisering

Världsledarna som samlades i New York för FN:s extrainsatta klimattoppmöte lyckades inte komma med några nya åtaganden för att minska koldioxidutsläppen. Medan många länder åtog sig att arbeta för ett juridiskt bindande klimatavtal 2015, var det betydligt färre som uttryckte sitt stöd för att minska användningen av fossila bränslen eller för finansiering till klimatanpassning.


Stefan Håkansson: |2014-09-23| Stora utsläppsländer gick inte länge än tidigare utfästelser, och det var få förslag hur världen ska förhindra katastrofala klimatförändringar.

Många av världens statschefer hade tackat ja till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons inbjudan till ett extra klimatmöte för att öka engagemanget inför kommande klimatförhandlingar i Peru i december, och i Paris 2015.

 – Förväntningarna att världens ledare skulle ta chansen att presentera ambitiösa mål och åtaganden har höjts till max. Tyvärr var det endast ett fåtal länder som presenterade nya åtaganden. Alldeles för många länder fortsätter driva sina egna kortsiktiga intressen, samtidigt som världen står inför en historisk utmaning som kräver samarbete, säger Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare, på plats i New York.

Många länder uttryckte sitt stöd för ett juridiskt bindande Parisavtal 2015, men misslyckades med att utlova samma nivå av stöd för långsiktiga mål för minskningar av koldioxidutsläpp och mål för klimatanpassning.

30 religiösa verkade för förnybar energi 

Inför klimattoppmötet hölls ett interreligiöst klimatmöte i New York där 30 religiösa ledare från hela världen åtog sig att verka för förnybar energi och en 

Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare för Svenska kyrkan, var i New York under klimattoppmötet. Foto: Magnus Aronson/IKON

total utfasning av fossila bränslen till 2050. Även Svenska kyrkan deltog och meddelade att man säljer det sista ägandet i tre gasbolag. Redan 2009 sålde Svenska kyrkans nationella nivå alla sina aktier i olje- och kolbolag och satsade istället på bolag som bidrar till lösningar av klimatkrisen. Det senaste beslutet innebär att Svenska kyrkan nu är helt fossilfri i sina investeringar.

Under FN:s klimatmöte samlades också närmare 310 000 människor i New York för en klimatmanifestation inför klimattoppmötet. Manifestationen var en av drygt 2 800 manifestationer i 166 länder som hölls på den globala aktionsdagen. Bland annat hölls manifestationer i New Delhi, Johannesburg och London, och även i Sverige.

klimatfrågan har ökat engagemanget 

 – Under de senaste dagarna har engagemanget för klimatfrågan stärkts världen över, och en rad åtaganden har gjorts inom många olika sektorer. Detta visar på att det finns hopp om att vi kan uppnå verklig förändring. Men tyvärr har denna entusiasm inte gett eko i uttalanden från de flesta av de politiska ledarna. Samtidigt som nätverk av städer världen över, investerare och delar av den privata sektorn samt religiösa ledare åtagit sig att sänka koldioxidutsläppen, riskerar politiska ledare att släpa efter. Samtidigt höjs förväntningarna på faktiskt politiskt ledarskap, säger Martin Vogel.

RLC