IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kunskapen om jordens klimatförändring uppgraderas oavbrutet, samtidigt som industrialismen chockhöjer konsumtionen inom alla sektorer. Konsumtion som "motor" för världshandeln liknar mest en frenetisk besatthet.

Foto: NASA

Greenpeace International 

FN:s klimatpanel

Framtiden är förnybar

När världens ledande klimat- och energiexperter presenterade den tredje delen av IPCC:s klimatrapport den 14 april – om tillståndet för jordens klimat – var den samlade uppfattningen att förnybar energi spelar en absolut central roll för att vända utvecklingen.


  Kaisa Kosonen: |2014-04-14| – Lösningarna måste därmed betraktas som lika glasklara som problemen. För svensk del kan vi inför valet inte acceptera politisk flathet inför vare sig förnybara energisatsningar eller Sveriges enskilt största klimatproblem, Vattenfalls kolkraft, säger Annika Jacobson chef för Greenpeace i Sverige.

Vad gäller Sveriges ansvar och möjlighet i förhållande till klimatpanelens sammanställning framstår två faktorer som särskilt avgörande:

SVERIGES ANSVAR ATT UPPFYLLA EU:s 2030-MÅL

1. Sveriges enskilt största klimatbörda – energiföretaget Vattenfalls planer på nya brunkolsgruvor i Tyskland – måste stoppas. Vattenfall, som genom sin befintliga tyska kolkraft redan släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som hela Sverige, planerar fem nya dagbrott för utvinning av ofattbara 1.2 miljarder ton brunkol, vilket genererar motsvarande mängd koldioxid i atmosfären när det förbränns. Vattenfall är Sveriges ansvar var det än bedriver energiproduktion.

2. Sverige har världsunika naturliga förutsättningar för förnybar energi. Sverige har det lättare än nästan alla andra länder i världen att etablera ett leveranssäkert, kostnadseffektivt och 100 procent förnyat energisystem. Frigörandet av denna potential handlar om ambitiösa, bindande mål för förnybar energi, både i förhållande till EU:s 2030-mål och Sveriges inhemska energisatsningar.

100 procent förnybart energisystem

Innebörden av klimatpanelens slutsatser är att Sverige, med unika möjligheter till ett 100 procent förnybart energisystem, kan göra ett potentiellt katastrofscenario kan bli en gynnsam samhällsutveckling.

Dessutom spelar Sverige  en väsentlig roll som klimatmässig förebild, främst genom att avveckla statligt styrda koldioxidkällor. Samtidigt kan vi driva på för att EU ska anta ett gemensamt, ambitiöst och bindande paket för förnybar energi till 2030, eftersom sådana klimatbeslut lägger grunden för vad EU tar med sig till det internationella klimatmötet i Paris 2015.

RLC