Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Klimatkrisens vetenskapliga  underlag kommer från den samfällda forskningen inom alla vetenskapliga sektorer som berör klimatet.

Foto: Nasa

FN:s KLIMATSTUDIE

FN och klimatkrisen

Världens människor oroas

70 procent av världens ungdomar oroas av den globala uppvärmningen. 64 procent av de vuxna människorna anser att klimatkrisen är ett hotande faktum. Över 1,2 miljoner människor var med i FN:s granskning.

Paul Lindberg: |2021-01-29| Bakom denna gigantiska undersökning står FN:s utvecklingsinstitut UNDP. Det är en av FN:s största undersökningar som går under namnet "People`s Climate Vote". Undersökningen sker i samarbete med Oxford University som slår fast att det är en majoritet av Jordens befolkning som är medvetna om den globala uppvärmningen.

Greta Thunbergs mobilisering

Världens ungdomar tog Greta Thunberg på allvar och mobiliseras runt hela världen. Det gäller att stoppa den globala uppvärmningen för framtiden och livet på Jorden. I och med klimatutvecklingen har en tydlig dualitet uppkommit med ett demokratiskt ansvarstagande på ena sidan och en politisk högerextrem motvilja och förnekande av den globala uppvärmningen. Greta Thunbergs mobilisering sträcker sig över större delen av världens länder.

Näringslivet ökar klimatansvaret

Aktiehandelns styrning har ökat ansvaret för att stoppa den industriella skadegörelsen och trycker på för ökade insatser. I finanssektorn finns det mycket att göra för ett kraftfullare ansvar för bekämpningen av den globala uppvärmningen.

EU och USA, med den nya administrationen, ökar nu med krafttag för att stoppa uppvärmningen. Kinas motivation gäller också att minska uppvärmningen. FN:s relationsskapande arbete för det globala klimatarbetet bör prioriteras före de ideologiska värderingarna, vilket kan leda till ett större förtroende för en världsomfattande ansvar för planetens klimaträddning.

Akuta behoven

Industriella nedskärningar för koldioxidutsläpp inom alla sektorer som möjligt. Minska bilismen i världens storstäder, och minska annonseringen för bilhandeln. Bilismen måste alltså minska i världens storstäder till 50 procent.

Världshandeln är en stor orsak till den globala uppvärmningen och måste minska och ersättas med ökad närproduktion och när handel som princip för de nationalekonomiska i relation med de nödvändiga klimatbehoven. Det gäller även bevarandet av skog och mark för ökandet av växtligheten av olika grödor.