Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Otillåtet exportstöd enligt WTO:s regler

Foto: Yaorusheng / SEI / Moment / Getty Images.

SEI

Exporten svår nöt i

klimattullssystem

I en artikel i Aktuell Hållbarhet citeras SEI:s Timothy Suljada, som nyligen granskat Sveriges politiska ställningstagande och perspektiv på gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp (CBAM), och menar att exporten kan bli en svår nöt att knäcka i EU:s kommande system för klimattullar.

Kristina Östman: |2022-02-14|  Timothy Suljada, som tidigare i februari tillsammans med Harro van Asselt och Maricruz Bravo Gallegos , publicerade policygenomgången "Swedish policy positions and perspectives on CBAM", menar att en inkludering av exporten skulle kunna öka incitamenten att höja koldioxidintensiteten på exporterade produkter, samt göra det mindre gynnsamt att framställa koldioxidsnåla produkter. Å andra sidan kan en exkludering av exporten i klimattullssystemet leda till koldioxidläckage.

Förslaget innebär att produkter som importeras till EU ”beskattas” för de koldioxidutsläpp som orsakas, men samtidigt rabatteras inte koldioxidsnåla produkter som exporteras från EU.

Koldioxidsnåla produkter ersätts med koldioxidintensiva produkter

”Om produkter exporterade från EU exkluderas från justering kan det ge europeiska produkter en konkurrensnackdel jämfört med utländska produkter och skulle kunna leda till att koldioxidsnåla produkter ersätts med mer koldioxidintensiva utländska produkter. Det kan också underminera det övergripande målet att tackla koldioxidläckage och minska globala växthusgasutsläpp”, säger Timothy Suljada.

Otillåtet exportstöd enligt WTO:s regler

Enligt forskarna är det samtidigt problematiskt av flera skäl att inkludera exporten, bland annat för att det skulle kunna öka incitamenten att ökad koldioxidintensiteten på exporterade produkter och göra det mindre gynnsamt att framställa koldioxidsnåla produkter. Det skulle även kunna utgöra ett otillåtet exportstöd enligt WTO:s regler.

Under 2023 kan EU-kommissionens förslag på gränsjusteringsmekamism för koldioxidutsläpp börja fungera i en pilotfas. Till att börja med är det endast vissa sektorer som anses löpa stor risk för koldioxidläckage som ska omfattas, nämligen järn och stål, cement, aluminium, gödningsmedel och elektricitet.

Här kan du läsa artikeln med Timothy Suljada:

aktuell hallbarhet