IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Michelangelo och många av tidernas största konstnärer lade in erotik i konsten i enlighet med Bibelns innehåll.

QUEERTEORI

Erotiken och Bibeln

Motiv ur bibliska sammanhang

I Bibelns berättelser är nakenhet, kroppslighet och erotik ganska omfattande. Och ur bibeltexterna fick konstnärerna uppdragen att återge textinnehållet för en uppfostrande visualisering. Erotisk frestelse gjordes så frestande att konsten många gånger övergick i ren pornografi. Sixtinska kapellet är väl det främsta exemplet kring pornografi och dubbelmoral. Även om konstnären levde upp till sakligheten, så var kyrkans avsikter att varna för otillåtna friheter. 


 Paul Lindberg: |2012-04-20| Frestelse för erotik har gett sina bidrag till konsten – oftast positiva. För omkring drygt 20.000 år sedan fanns en prehistorisk stenålderskultur i Europa, med benämningen madeleinekulturen. Hos dem hittar vi så kallade venusstatyetter, med händerna fattade runt den stora barmen, representerad som gudinna eller gudomlig. Kring denna naturreligion med sexualitetens betydelse som medelpunkt, kan vi hitta runt hela världen – även bland våra världsreligioner.

FRÅN RENÄSSANS TILL MODERNISM

Kvinnobrösten har alltid haft en egen ikonografisk betydelse. Kvinnan har i den kristna konsten haft en speciell ställning som livgivare och centrum i både kommuniteten och familjebilden. Eva (Awwa, amma) har sin etymologi i betydelsen livgivare. Modersbröstet blev en helig symbol, precis så som det uppfattades av naturreligionen. I tolkningen av bibelsynen av människan och sexualiteten fanns en önskan att kategorisera och sektorisera människornas alla förehavanden. Kring dessa ambitioner eftersträvades en kontroll över människornas fria vilja. Religionen skapade en legalism, som alla hade skyldigheten att underordnas. Ingen skulle få andas fritt. Legalism var den lag som bestämdes av dem som hade makten över själarna, och kunde egentligen se ut hur som helst.

Moralismens goda betydelse

I samtliga religioner finns moralismens spärrar för otuktigt leverne. Denna moralism kom till redan vid religionernas uppkomst, någon gång i begynnelsen. Sexualiteten är ett behov som anses grundläggande, medan dess urartning är det överdrivna och påtvingande begäret. Under antikens alla erövringskrig förekom våldtäkter i massomfattning, och religionerna gjorde allt för att hindra detta destruktiva förhållande. Religionerna hävdade att föräldrabetydelsen var förutsättningen för barnens överlevnadsmöjligheter. Av detta självklara konstaterande uppkom moralregeln att föräldrarnas ställning var ett fundament för familjens betydelse, i en värld med slavsamhällen och ständiga krig och erövringar.

Ovanstående ändamålsenliga moralism har säkert haft stor betydelse för barnens överlevnad. Familjebildningen blev med tiden den minsta institutionen i alla samhällen. Denna familjeinstitution var inte så självklar tidigare i historien. I dag, i modern tid, har emellertid familjeinstitutionens normativa behov förändrats, på grund av att människor inte är stöpta i samma form. Människor har olika fason och med olika behov och önskningar.

mångfaldens realiteter

Erotik kan vara en stor glädje – inte bara inom äktenskap. Samkönade äktenskap finns numera, och dess numerär ökar sakta men säkert. Men människors mångfald går även utanför det normativa och reglerade äktenskapets snäva gränsdragningar, och önskar bli glädjerik på sin egen fason. Och även dessa fasoner har trängt fram och gjort sig gällande som mångfaldens realiteter.

Jesus yttrade aldrig någonting om denna mångfald som fanns rikligt bland människorna under hans levnad. Men däremot gjorde han klart att barnen har sin legitimitet hos familjen – för barnens skull i första hand – och givetvis för föräldrarnas skull. Den normativa familjebilden är i västvärlden under stark utveckling. Familjen får hos många människor en ny ändamålsenlig form och fason, i kärleksfull samklang med barnens harmoni och intressen. Familjebildningen är för barnens skull av en avgörande betydelse, men numera i en riklig mångfald.

SEXUALITETEN OCH DEN FRIA VILJAN

Sexualiteten måste kopplas med kärlek och vänskap. En vänskap som inte alltid är en längtan efter barn, utan för den glädjefulla kärleken i sig. En kärlek som för vissa verkar anstötligt, men som ni fått genom Livsanden. Denna glädjefullhet har alla rättigheten till. Däremot, allt slags utnyttjande, prissättning, dominans och ofrihet tillhör ondskans missriktning, och skall därför försvinna. Förändringen kan segra under parollen kärlek och rättvisa! Hur familjebilden kan ta sig ut tillhör den fria viljans variationer och som i kärlekens och rättvisans namn ovillkorligen måste tolereras.

Kärleken på alla plan är ovillkorad – men paradoxalt nog samtidigt villkorad: Din frihet får nämligen aldrig bli den andres ofrihet, och den fria viljan ska ge glädje och utveckling för alla.

Det kan vara så att kyrkorna är innehavarna av de största samlingarna av erotisk konst överhuvudtaget.  RLC

Hesekiel berättande om sina upplevelser, för en skara lyssnare. Och det gör sig bra med nakenhet, eller hur?  RLC

För att vara syndare som kastas ut från himmelriket, så går det ingen nöd på deras välsvarvade kroppar.  RLC

Hur man får ihop sådana sammanhang med så mycket nakna kroppar måste ha betytt att många lät sig frestas.  RLC

Sixtinska kapellet har nog den största erotiksamlingen i världen. Atletiska kroppar, mycket bröst och stjärtar i poser som lockar frestelsen. Det kan knappast ha skrämt människorna för helvetet.

Erotik och religion

 

Jesus, förebilden, gav i sina predikningar klarhet om människors förhållningsordning, men aldrig fördömanden kring sexuella läggningar.

Sixtinska kappellet har återgett hela mångfalden av sexuella karaktärer. Här ovan och nedantill Ignudis, eller transpersoner som vi kallar dem i dag.

Ignudi, Sixtinska kapellet, S:t Peterskyrkan.

Ormen som moralisk nötknäppare eller ett försök till moralisk propaganda, eller bara konstnärens sinne för burlesk humor.

Ängeln i rosa transparant klänning är ett exempel på den traditionella uppfattningen om transparensen mellan könen, men knappast könlöst. Julius Kronbergs ateljé på Skansen i Stockholm.  RLC

Ofta har Bibelns berättelser varit orsak till erotiska tolkningar genom konstnärens ögon.  RLC

Sammanhang, utan orsak till nakenhet eller kropp,

har  konstnären ändå lyckats erotisera, antagligen för en önskan av en nyfiken publik. Erotik har alltid haft dragningskraft hos människorna.  RLC

Sedan antiken har konsten framställt äldre - yngre relationer i en erotisk och religiösa konstform.  RLC

Envishet leder till osämja, men som kan övergå i kärleksfull brottningsmatch med en hygglig ängel, vilket kan vara ett sätt att betrakta denna målning.  RLC

Biblisk sagoberättelse, med känslan av sadistisk erotik. Nakenheten i atletisk form utförd av manliga konstnärers ideal.  RLC

Jesus – mannen,  som ideal och efterföljansvärd. Den erotiske Jesusgestalten naken och skön. Hela ovanstående spalt handlar om männens konst utförda av manliga konstnärer, som skiljer sig från andra konstnärer på så sätt att det finns försonande och känslomässiga relationer mellan dem själva och deras konstobjekt.