Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Som vi vet smälter isarna Arktis och Antarktisk, och som nu troligtvis ökar hastigheten.

Foto: WWF

ARKTIS UPPVÄRMNING

Erkännandet av det arktiska rekordet 38⁰C

Temperaturrekorden ökar mest i arktisk miljö för närvarande. WMO erkände nyligen och avslöjade det nya arktiska rekordet i december 2021 och som nu ytterligare bevisar att världen hotas av en accelererande klimatkris. Och som förändrar vädrens problemkomplex.

Paul Lindberg: |2022-01-18"Skräm inte människorna med den globala uppvärmningen!" Det uppmanar försvararna som orsakar klimatkrisen. Samma krafter har påverkat den politiska makten som i ett gemensamt ställningstagande värnar den nuvarande industriella överproduktionen och världsekonomins ägande. Det ligger till grund för att den globala uppvärmningen inte har bekämpats i tid – det får räddningsmöjligheterna att gå förlorade. Bevisen för detta utgörs av det reella faktum som världen nu befinner sig under.

Det arktiska temperaturrekordet är en av en mängd observationer som utförts och rapporterats till WMO (World Metrological Organization). Det handlar om en mycket allvarlig och global klimatförändring. Forskningen har funnits under en lång tid, men som nu eskalerar. I nuläget under de tre senaste åren lever vi med den högsta värmen i mänsklighetens historia, enligt forskningsresultaten – och allt tyder på att det ökar.

"Detta nya arktiska värmerekord är av en serie observationer som rapporterats till WMO Archive of Weather and Climate Extremes som slår varningsklockorna om vårt föränderliga klimat. År 2020 fanns det också ett nytt temperaturrekord ( 18,3°C ) för den antarktiska kontinenten, säger WMO:s generalsekreterare prof. Petteri Taalas.

Arktis uppvärms snabbast i världen

För närvarande är det Arktis som uppvärms snabbast i hela världen – dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Kunskapen om denna utveckling framtas av världens hela forskarvärld inom framförallt klimatforskningen och med flera vetenskapliga organ. Med den senaste framtagningen av forskningen formades en ny klimatkategori – "högsta registrerade temperatur vid eller norr om 66,5⁰, polcirkeln" till sitt internationella arkiv över väder och klimatextremer – The Archive of Weather and Climate Extremes.

Innehållets registrering inkluderar världens högsta och lägsta temperaturer, nederbörd, tyngsta hagel, längsta torrperiod, maximal vindpust, längsta blixtar och väderrelaterade dödsfall. Skapandet av den nya kategorin innebär att båda polarområdena nu är representerade. Sedan 2007 har WMO listat extrema temperaturer för den antarktiska regionen – det vill säga polära områden vid eller söder om 60⁰S, motsvarande de land- och ishyllor som ingår i Antarktisfördraget.

Meteorologiska stationen Verkhoyansk

Verkhoyansk ligger cirka 115 kilometer norr om polcirkeln och den meteorologiska stationen har observerat temperaturer sedan 1885. Den ligger i den norra delen av republiken Sakha (Yakutia), är i en region i östra Sibirien som har en extrem mycket hård torrhet kontinentalt klimat – med mycket kall vinter och varm sommar.

"I grunden belyser den här undersökningen de ökande temperaturerna som inträffar för en klimatmässigt viktig region i världen. Genom fortsatt övervakning och bedömning av extrema temperaturer kan vi förbli kunniga om förändringarna som sker i denna kritiska region av världen, polararktis, säger professor Randall Cerveny, rapportör för klimat- och väderextremer för WMO .

"Det belyser behovet av att upprätthålla långsiktiga observationer som ger oss riktmärken för klimatsystemets tillstånd", säger professor Cerveny.

Sannolika klimatförändringar

Enligt WMO:s utvärderingar är ytterligheterna som forskas och bedöms så kallade "ögonblicksbilder" av det nuvarande klimatläget. Det är möjligt, ja sannolikt, att större extremer kommer att inträffa i den arktiska regionen i framtiden. När sådana observationer görs kommer nya WMO-utvärderingskommittéer att bildas för att verifiera statusen för sådana observationer som extremer.

"Rekordet tyder tydligt på en uppvärmning i hela Sibirien", sa den kända brittiska klimatologen och kommittémedlemmen Dr Phil Jones. "Att verifiera uppgifter av den här typen är viktigt för att ha en tillförlitlig grund för bevis på hur vårt klimats mest extrema extremer förändras", säger Dr Blair Trewin från Australiens Bureau of Meteorology och en annan medlem av utvärderingskommittén.

Detaljerad verifiering

Expertkommittén genomförde en djupgående analys av tillgängliga data och metadata, inklusive interimsanalys av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ERA5).

De fastställde att observationer som gjordes vid Verkhoyansk överensstämde med omgivande stationer och att utrustningen, lokaliseringen och logistiken var certifierade av Yakutia Department of Roshydromet. Väderförhållandena – med en mycket stark ås på övre nivån över regionen – överensstämde också med rekordtemperaturen.

Eftersom detta var en ny klimatkategori för WMO-arkivet begärde kommittén att klimatdata skulle kontrolleras för andra möjliga tidigare arktiska extremer av jämförbart värde. Historisk forskning fastställde från nationella register i arktiska länder att det inte fanns några kända temperaturer på 38 °C eller över på några arktiska platser. Närmare bestämt, efter noggrann analys drog kommittén slutsatsen att inga tidigare observationer inom Kanada översteg detta värde.

Samtidigt med denna undersökning listar WMO Archive of Extremes också den officiella lägsta registrerade temperaturen för områden vid eller norr om polcirkeln som -69,6°C ( -93,3°F ) registrerad den 22/12 (december)/1991 vid Klinck AWS, Grönland [72°18'N, 40°28'V, höjd: 3216m (10551ft)].  Det värdet är också den kallaste temperaturen som registrerats för norra halvklotet.

WMO (Världsmeteorologiska organisationen) är FN-systemets auktoritativa röst om väder, klimat och vatten

WMO:s internationella utvärderingskommitté bestod av

Polarvetenskap och klimatexperter från hela världen:

Alex Sterin (ryska federationen)

Pierre Bessemoulin (Frankrike)

Manola Brunet (Spanien)

Purevjav Gomboluudev (Mongolien)

Phil Jones (Storbritannien),

Dan Krahenbuhl (USA)

Blair Trewin (Australien)

Geert Jan van Oldenborgh (Nederländerna)*

Randall Cerveny (USA).

*Vi sörjer tyvärr förlusten av den bortgångne Geert Jan van Oldenborgh (Nederländerna) som tjänstgjorde i denna kommitté och vi framför våra kondoleanser till hans familj, vänner och kollegor.