IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Supercellmoln är en verklig vertikal isstorm som kan slår sönder allt i sin väg. Ett naturfenomen som nu växer till på grund av den globala uppvärmningen. Den "osannolika klimatförändringen är nu en realitet". Tyvärr!

FOTO: Dusky

FN/IPCC:s FEMTE KLIMATRAPPORT

Jordens klimat förändras

Världen  står enig om den saken

Det farligaste med klimatförändringen är den oansvariga politiken som inte fullt ut tar till de nödvändiga åtgärder som sakläget kräver. De sätter skydds- och åtgärdsgränserna precis under ribban, så att det knappt gör någon nytta. Istället borde de höja säkerhetsgränsen långt över ribban, vilket borde vara det självklara. Vi stå inför en global katastrof som bokstavligt närmar oss med stormsteg.


Paul Lindberg: |2014-10-31| Tre huvudsakliga budskap i IPCC-rapporten upplyser oss om: att klimatförändringarna ger synliga konsekvenser i hela världen idag; att det finns begränsningar för hur mycket koldioxid som kan släppas ut; att det fortfarande är möjligt att stoppa de allra svåraste katastroferna av den globala uppvärmningen. Dessa tre grundläggande punkter är det som världen har att rätta sig efter. Rapporten är ämnad för världens beslutfattare, för att därefter kunna gå till verket. Makthavare och allmänheten världen över måste ta till sig den värvade kunskapen som nu finns till förfogande. Helt enkelt för att rädda världen. Det kan låta som infantila överord, men som dessvärre tillhör verkligheten.

IPCC:s rapport varnar allvarligt för katastrof! Världens klimatexperter har alltså tillsammans med representanter från världens regeringar godkänt klimatrapportens verklighetsbeskrivning av planeten jordens klimattillstånd. Denna beskrivning av klimatet läggs till grund för internationella klimatförhandlingar, vilket sannolikt kommer att ta en ansenlig tid. Nu blir det en kamp om tiden. Som läget nu är så accelererar den globala uppvärmningen, oavsett om vi totalstoppar utsläppen av växthusgaser. Planeten behöver åtskillig tid för rehabilitering. Den tiden är inte förhandlingsbar, och det har makthavarna att ta ställning till. 

IPCC:s TYNGSTA RAPPORT HITINTILLS

Klimatrapporten AR 5 kommer antagligen att utgöra det viktigaste underlaget för att stoppa den globala uppvärmningen. Vi vet nu exakt att den globala uppvärmningen är ett vetenskapligt styrkt faktum, och att det övervägande beror på människans livsstil som orsaken till klimatförändringen.

Vår tids aktiviteter och leverne på planeten har utgjorts av en låt-gå-arrogans mot medmänniskorna och livet i stort. Det handlar mycket om subkultur grundat på individualism och ohämmad egoism. Det om något kan tydligen förstöra en hel planet. Rikare Liv vill med rätta sätta moraliska perspektiv, som den grundläggande orsaken, till att det kan ha gått så långt med miljöförstörelsen och den globala uppvärmningen.

Vi måste acceptera att det är livsstilen med masskonsumtionen i den rika världen som nu är världens gissel. Att politiskt motsätta sig detta faktum, gör de ansvariga skyldiga till handlingar och förstörelse av planeten jordens livsbetingelser. Detta noteras i livets bok!

MÄNNISKOR KOMMER ATT DRABBAS AV ÖKAD KLIMATFÖRÄNDRING

En accelererande höjning av havsnivåerna drabbar hela mänskligheten i avsevärd omfattning, eftersom större delen av  mänskligheten lever närmare havskusterna. De allra största städerna i världen är hamn- och industristäder, med tillsammans miljarder invånare. De lever många gånger bara några meter över havsnivån. När orkanen slog till mot New York för några år sedan så drabbades staden med översvämmad tunnelbana och en hel massa sönderblåsta villor.

Fattiga regioner i låglänta kustområden drabbas framöver särskilt hårt, eftersom vädret kommer att reagera allt opålitligare, på grund av klimatförändringarna. Jordbruk, hälsa, ekosystem och vattentillgång visar redan tecken av påverkan, enligt IPCC-rapporten. Ja, och om Antarktis smälter så skulle om några hundra år världshaven stiga med över 50 meter. Nu är det verkligen så, tyvärr, att även Antarktis börjat smälta i en ganska intensiv omfattning.

Under arbetet med rapporten fanns det endast ett fåtal som försökte kringgå ansvaret för klimatutvecklingen. En sådan var ekonomen, Richard Tol, som ansåg att det skulle bli för dyrt att skapa åtgärder mot den globala uppvärmningen. Han ville därför att rapporten skulle minska det alarmerande inslaget. Men det slog inte an hos den övriga expertpanelen och de politiska representanterna. Richard Tol ville då inte underteckna rapporten. Men det synsätt som framförallt nyliberala ekonomer framför är inkrökt och gäller enbart vinstbortfall i korta perspektiv, medan det långa perspektivet ger oanade ekonomiska möjligheter i rehabiliteringsarbetet för en hållbarare värld.

RLC