Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Livet fungerar på grund av energi – och måste därför nyttjas avsevärt ansvarsfullare.

Foto: FinePix1

RIKARE LIV – TIDSPERSPEKTIVET

Energibehovens framtid?

Överbelastning av energianvändning orsakar klimathotet. Politisk vanmakt hindrar en naturtrogen utveckling för en nödvändig och hållbar framtid. Men det kravet måste förverkligas NU – inte bortom framtiden! Klimathotet ökar enligt all vetenskaplig forskning!

Paul Lindberg: |2022-01-27Energianvändningen ökar stort i hela världen. Allt som rör sig kräver energi för både liv och produktion – och för alla livsbetingelser. Mänskligheten ökar i antal, med behoven av massiv tillväxt för livsmedel och nödvändiga konsumtionsvaror. Och därmed krävs en nödvändig och kraftfull energi- och produktionsomvandling. Samtidigt sväller en industriell statusproduktion med exempelvis en ökad massbilism. Massbilismen utgör alltså en av  tunga orsaker som utgör den globala uppvärmningen – och det vill säga bilens hela processframställning men även av nyttjandet av bilen och dess massproduktion och sammantagna konsekvenser.

Med bilens el- eller fossilanvändning och med den ökade bilproduktionen påverkas hela processhanteringen och energiökningen påverkar alla industriella plan och områden. Industriprocesserna ställer mer och mer krav på mångfaldens alla energikällor med traditionella och nya varianter. Men de destruktiva energimaterialen som fortfarande finns till hands, av olika slag, är också det som fortsätter att används, så som det alltid har gjorts. 

Statusproduktionen håller på att konkurrerar ut livsbetingelsernas energibehov, och som resulterat till att vår planet går på högvarv och drivs mot en infernalisk och negativ realitet. Planeten löper amok och som vi nu tydligt bara ser prologen av – en apokalyptisk härdsmälta!

Sol, vind och hav

Vindkraften har blivit ett pålitligare alternativ för framställning av el-energi. Den producerar för närvarande lika mycket energi som kärnkraft och fossilbränslen – framförallt när det blåser. Om hela landet stod vindstilla ger det ingen energi alls. Men, vindenergi förekommer alltid någonstans i landet. Vindenergi behöver en effektivare lagringskapacitet och den teknikutvecklingen är också under förbättrad utveckling. För närvarande byggs det vindkraftsparker i hela världen och som är både effektiva och lönsamma och lyckats fungera bra.

I Piteå byggs utanför staden omkring 800 vindkraftverk som ska vara färdiga till 2025. Det ställer naturligtvis stora krav på att det inte får störa natur eller människor. Förändringar har visserligen alltid skett i människans historia – på gott och ont. Men här gäller det nödvändigtvis att det sker på gott!

Energiökningen i världen

Fördubbling av el-användningen till år 2045 är rena förhävelsen och som delvis ska ersätta fossila bränslen och atomkraft bara för finansmaktens strävan för en expanderad utveckling av den globala industrin och världshandeln – istället för en nödvändig och kraftfullare återhållsamhet.

8 miljarder människor lever idag på planeten, och beräknas öka till närmare 10 miljarder år 2050, med en fortsättning av 11,2 miljarder fram mot år 2100 – enligt forskningen över världens befolkningsökning. Människans kopplingar till befolkningsökning och klimatuppvärmning bedöms av den vetenskapliga forskningen som en realitet. Den demografiska forskningen har framtagit två alternativ till befolkningsutvecklingen framöver: Antingen minskar befolkningsökningen vid sekelskiftets slut – eller så ökar befolkningsökningen. Säkrare än så har den demografiska vetenskapen inte kommit fram till. En mängd institutioner och universitet forskar kring jordens befolkningsökning.

Det människor skapat, förstörs av andra människor!

Befolkningsökning, energiökning och ökad globaluppvärmning utgör tillsammans de mäktigaste hoten mot mänskligheten under hennes hela levnad. Och det skrämmer vem som helst, på grund av de ansvarigas innehav och ansvar för den största brottsligheten genom alla tider. Det är alltså de som ansvara för denna utveckling som skrämmer ungdomen inför framtiden! Inte de som informerar om det!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar

Humanitet och

ansvar

Livet på vår planet är utan tvekan hotat. Människan tycks ha kommit till ett stadium där bristen på ansvaret knäcker själva livsbetingelserna.

Paul Lindberg: Världens finansintressen, som inkluderar den globala industrin och världshandeln, har varit drivkraften bakom rikedom och framgångar på många sätt och vis.

Framgång har mestadels klassats med ensidiga mått av ekonomi. Det ligger mycket logik i det, men som istället har fått avsevärda konsekvenser. Det har gjort finansmakten till ägare över både politiken och världsekonomin. Och det har möjliggjorts med en "demokrati" som inte varit så särskilt demokratis. 

Bakom produktionsframgången står en kapacitet av utövande kunskaper som innehas av miljarder människor med en omfattande kunskapsbredd. Det handlar mycket om människor som söker medgång för olika vyer och förhoppningar.

Politiken har själv skapat en alltför stort beroendeställning under den globala finansmakten. Demokratin har ställts åt sidan i en omfattning som har kunnat orsaka en sådan omfattande  påverka som den globala uppvärmningen.