Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Mänskligheten har trasslat in sig i sin egen framgång och hittar inte vägen ut.

Foto: RLC

FN / VÄRLDSMETEOROLOGISKA ORGANISATIONEN

Endast en jord!

Vi måste sätta ett verkligt värde på miljön och gå bortom bruttonationalprodukten som ett mått på mänskliga framsteg och välbefinnande", sa FN:s generalsekreterare António Guterres vid invigningen av FN:s miljömöte Stockholm+50.

Clare Nullis, FN: |2022-06-04| "Vi står inför en trippel planetarisk kris. En klimatnödsituation som dödar och förskjuter allt fler människor varje år. Ekosystemförstöring som eskalerar förlusten av biologisk mångfald och äventyrar välbefinnandet för mer än 3 miljarder människor. Och en växande våg av föroreningar och avfall som kostar cirka 9 miljoner liv om året”, sade FN:s generalsekreterare.

"Det finns en sak som hotar alla våra framsteg. Klimatkrisen. Om vi ​​inte agerar nu kommer vi inte att ha en beboelig planet. Excellenser, vänner, forskare rapporterade nyligen att det finns en 50:50 chans att vi tillfälligt kan överträda Parisavtalets gräns på 1,5 grader Celsius under de kommande fem åren. Vi kan inte låta det hända”, sade Guterres, med hänvisning till en WMO-rapport.

Allas välstånd – vårt ansvar, vår möjlighet

Det två dagar långa mötet, 2 och 3 juni 2022, hade temat "Stockholm+50: en hälsosam planet för allas välstånd – vårt ansvar, vår möjlighet." Den firar FN:s konferens om den mänskliga miljön 1972 och firar 50 år av globala miljöåtgärder.

Evenemanget syftar till att fungera som en språngbräda för att påskynda genomförandet av FN:s decennium av handling för att uppnå målen för hållbar utveckling, inklusive 2030-agendan, Parisavtalet om klimatförändringar, det globala ramverket för biologisk mångfald efter 2020, och uppmuntra antagandet av grönt återhämtningsplaner efter covid-19.

Endast en jord

I sina kommentarer sa Guterres att tidigare framgångar, som att rädda ozonskiktet, borde inspirera världen när vi går framåt. Tack vare ett internationellt avtal känt som Montrealprotokollet är ozonskiktet på väg att återhämta sig. WMO och FN:s miljö kommer i år att utfärda den fyråriga vetenskapliga utvärderingen av ozonnedbrytning för att bedöma framsteg och utmaningar.

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, medsponsrad av WMO och UNEP, kommer att publicera sin sammanfattande sjätte utvärderingsrapport senare i år, som sammanfattar resultaten av sina tre arbetsgruppsrapporter om fysik, effekter och begränsning av klimatförändringar.

Representanter för både WMO och IPCC kommer att delta i klimatkonferensen i Bonn eller den 56:e sessionen för de underordnade organen till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) från 6 till 16 juni 2022.

Climate Change 2022: Impacts

Med ordförandena och författare från IPCC Working Group II kommer att presentera resultaten från rapporten Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability vid ett SBSTA-IPCC specialevenemang. Den 8 juni 2022 kommer IPCC Working Group III medordförande och författare att presentera resultaten från rapporten Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change vid ett liknande evenemang. Båda specialevenemangen kommer att öppnas av ordföranden för IPCC Hoesung Lee.

FN:s generalsekreterare sa till Stockholm+50-konferensen att utsläppen av växthusgaser måste minskas med 45 procent till 2030 för att nå nettonoll till 2050. Utvecklade länder måste åtminstone fördubbla stödet till utvecklingsländerna så att de kan anpassa sig och bygga motståndskraft mot den klimatstörning som redan sker. Guterres uppmanade G20-regeringarna att avveckla kolinfrastrukturen, med en fullständig utfasning till 2030 för OECD-länder och 2040 för alla andra.