Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Stockholm +50 måste ta steg för en naturpositiv värld till år 2030

Foto: G

VÄRLDSNATURFONDEN WWF

Ta steget för en naturpositiv

värld till år 2030

Det är 50 år sedan FNs första globala toppmöte för miljön ägde rum i Stockholm 1972. När nu Stockholm+50 arrangeras är miljö- och klimatfrågorna mer angelägna än någonsin. Sverige står tillsammans med Kenya värd för FN mötet i Stockholm den 2-3 juni, i anslutning till mötet arrangeras en rad sidoevent, bland annat av WWF.

Gustaf Lind: |2022-05-31| Det är 50 år sedan FNs första globala toppmöte för miljön ägde rum i Stockholm 1972. När nu Stockholm+50 arrangeras är miljö- och klimatfrågorna mer angelägna än någonsin. Sverige står tillsammans med Kenya värd för FN mötet i Stockholm den 2-3 juni, i anslutning till mötet arrangeras en rad sidoevent, bland annat av WWF.

– Det krävs en tydlig signal från Stockholm+50 om behovet av att uppnå en “naturpositiv” värld till 2030. På samma sätt som för klimatets 1,5 gradersmål, behövs ett tydligt globalt mål för naturen om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till år 2030, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Hantera drivkrafterna bakom dagens miljöutmaningar

En sådan signal skulle vara ett starkt resultat från mötet som kan hjälpa regeringar att utveckla sina natur-, klimat- och hållbarhetsagendor kring en gemensam och ambitiös vision. Men för att nå dit måste vi hantera drivkrafterna bakom dagens miljöutmaningar.

WWF vill se en global färdplan för de ekonomiska reformer som behövs för en rättvis och inkluderande övergång till en global naturpositiv ekonomi inom planetens gränser. Vi måste också omgående halvera fotavtrycket från produktion och konsumtion, och hantera de nyckelsektorer som driver på förlusten av natur och klimatförändringar.

– Vi vill se att Stockholm+50 bidrar till att miljö och hållbar utveckling hamnar högst upp på den politiska agendan och att alla de åtaganden för miljö och hållbar utveckling som gjorts sen 1972 verkligen omsätts i praktiken, säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare WWF.

Visa ledarskap för människan och planeten

Med tanke på de mycket långsamma framstegen i FN-förhandlingarna om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald inom CBD (Convention on Biological Diversity), måste Stockholm+50 skapa momentum för beslutsfattare att agera och visa ledarskap för människan och planeten. Det är nödvändigt inför toppmötena om biologisk mångfald och klimat senare i år, menar WWF. 

WWF vill att Stockholm+50 ska bli en milstolpe för människan och miljön, resultera i starka och konkreta rekommendationer samt lansera handlingsinriktade alternativ. Sidoevent som WWF är med och arrangerar i samband med Stockholm+50:

Minnesgudstjänst för utdöda arter i Storkyrkan i Gamla Stan, Stockholm, 1 juni kl. 19.00 . Developing a Roadmap to a Nature Positive Economy Live Stream, 3 juni kl. 9-10.15

Marco Lambertini Key Note Speach på We Don’t have Times STHLM+50 Climate Hub, 3 juni kl. 15.30-15.45. Marco kommer att ge sina reflektioner av vad S+50 har åstadkommit.

Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

CBD Convention on Biological Diversity

Minnesgudstjänst för utdöda arter i Storkyrkan i Gamla Stan, Stockholm

Developing a Roadmap to a Nature Positive Economy Live Stream