Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Många små kärnkraftverk bli vansinnig förstörelse i vår värld!

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

En fientlig atomoffensiv!

Trevandet för påtvingad kärnkraftsutveckling söker ersätta vetenskaplig fakta. Det handlar mycket om antaganden och begär som drivkraften. Men verkligheten är annorlunda! Kärnkraftskaos och strålning är allvarligt!

Paul Lindberg: |2022-05-01| Industriell masstillverkning av små "miniatomkraftverk" som ersättning för effektiv vindkraft och solkraft liknar faktiskt som en opportun infantilism. Det grundar sig på olika former av värderingar och ställningstaganden – vilket exempelvis påverkat ekonomiska samhällsområden av olika slag under lång tid. Forskningen kring kärnkraftens vara eller inte vara är omfattande i hela världen. Det som kommit fram vad som gäller ohållbarhet, nödvändig säkerhet och ekonomin för energiutvinningen så är det ohållbart – framförallt ur ett säkerhetsperspektiv.

Det skulle kunna vara lönsamt för dem som massproducerar "miniatomkraftverk", men inte speciellt lönsamt för energianvändningen. De måste betala betydligt mer än vad det kostar att använda energi från vind, sol och vattenkraft, som är betydligt billigare – men framförallt mindre riskfyllt!

Kärnkraft som drivs av kärnkraftsavfall

Sverige har tagit beslutet att avsluta kärnkraften som energianvändning på grund av "riskerna" – ifall det exploderar och om de olösta slutförvaringarna runt om i hela världen. Även om återanvändning av kärnbränslen skulle kunna vara en liten möjlighet så är hanteringen trots allt inte någon säkerhet som kunnat bevisas. Däremot utgör kärnkraftsavfallet ett konstaterat hot mot livet på vår planet – både i nuvarande läge och in i framtiden. Kärnkraftsavfallens risker försvinner inte bara för att det återanvänds – gifterna dödar ändå i många tusentals år in i framtiden!

Risken med serietillverkning av "miniatomkraftverk" runt om i världen skulle kunna utgöra ett betydligt större hot än de stora kärnkraftverken av i dag – på grund av en omfattande ökning med spridningen närmare samhällsanvändningen. Det är också ett av argumenten för "miniatomkraftverken" – att kunna använda energin där man mest behöver den. Det låter mest som billig säljargumentering och är inte trovärdigt. Det låter som att ha atomkraftverk i garaget för närhetens skull.

Än så länge finns det ingen prototyp för prövning av något "miniatomkraftverk" och det beror på att det är långt ifrån en realiserbar verklighet. Det går säkert att massproducera kärnkraftverk och placera dem överallt där energi behövs, och det går säkert att montera ned alla vindkraftverk och solkraftverk om man blivit påverkad för att hata dem. Det om något är infantilism, som mest handlar om att få ersätta kärnkraften mott vind-, sol- och vattenkraft!

Atomkrafternas uppbåd

Kärnkraften, fossila bränslen, vatten- sol- och vindkraften är det som idag ger oss den ökade energiförsörjningen i världen. Kärnkraften har haft sin tid med en mycket intensiv produktion av energiframställning, men som redan från början visades vara kolossalt farligt på omfattande sätt och vis, och med katastrofala incidenter. Kärnkraft förklarades därför som farligt för mänskligheten i första hand – och för livet i stort för framtiden.

Atomkraftens uppbåd finner sig inte med dagens verklighetsbeskrivning och vill istället att deras egen kärnkraftsbeskrivning ska erkännas. Människan har indelats i politiska sfärer – för eller emot; höger eller vänster – och en mängd varianter av månha olika slag. Och det gör det svårt att komma till en gemensam slutpunkt – det utvecklas istället till politiska motsättningar som ersättning för vetenskapliga kunskaper. Den vetenskapliga slutpunkten gäller att den globala uppvärmningen hotar livet på planeten. Och då är det knappast "miniatomkraftverk" som räddar klimatet. Det räddar på sin höjd kärnkraftsförsäljningen.

Klimatet och framtiden

Vad det gäller vatten- sol- och vindkraft så utvecklas möjligheten att minska klimatuppvärmningen för att möjliggöra energiframställning utan klimatförstörelse, vilket är en realitet idag. Men som också har ignorerats av olika anledningar som exempelvis de som har andra bevekelsegrunder: kärnkraftsanhängare, politiska värderingar, kärnkraftskramare, klimatförnekare och som tillsammans utgör ett hot mot mänskligheten på grund av den globala uppvärmningen.