Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Utvecklingen av en kvalitativare kollektivtrafik gör största nyttan i storstäderna.

Foto: RLC

ENERGIDEBATT

Klimatmålen

Elbilar duger inte

Elbilen kan inte ersätta bensinbilen, eftersom de har samma energikällor. Elkraft framställs till största delen från kol, olja och kärnkraft. Det som borde gälla är energi från sol, vind och hav – eventuellt även av biodrivmedel.


Paul Lindberg:  |2020-06-27| Utvecklingen av biodrivmedel har ökat runt om i världen. Det produceras ofta på samma marker där det tidigare odlats människoföda. Biobränsle kan vara ett alternativt bilbränsle och med biologisk hållbarhet. Det moraliska vetot gäller att för närvarande kan inte petroleum få ersättas med biodrivmedel som för närvarande odlas på åkermarker för människoföda, samtidigt som människor hungrar runt om i världen. Bilismen får inte vara det primära i den globala folkhushållningen.

Minskning av växthusgaser

Växthusgaserna är det som värmer upp planeten Jorden. Och det är växthusgaserna som först och främst måste stoppas till den nivån att det finns realistiska möjligheter att rädda planeten. Kunskapen att kunna stoppa den globala uppvärmningen finns helt klart. Och det är inte speciellt svårt eller kostsamt. Problemet ligger alltså inte i hur man måste göra. Den kunskapen har man för länge sedan känt till. Vad är då problemet?

Den nuvarande globala industris främsta guldkalv är produktionen av bilar. Att minska produktionen av bilar minskar alltså växthusgaserna. Det vet alla i dag. Men det som står i vägen är alltså profiten, jobben och påverkan för suget av en ny bil då och då. Till bilismens försvar ställs en mängd intressekrafter upp för. Det gäller först och främst att rädda guldkalven. Därefter kommer räddningen av klimatet.

Den globala elektrifieringen för bilismen

Förhoppningen med elbilen har varit stor vilket resulterat till lönsamhet för bilindustrin i hela världen. Det är naturligtvis glädjande av dem som drar nytta av produktionen och de som känner för bilismen. Men konsekvenserna är tydliga. Jorden drabbas av överhettning och kollapsar. Att samtidigt söka göra elbilen säkrare för miljöns skull är i det närmaste beklagansvärt. Att skaffa mer energi för elbilen i stället för minskning av energianvändning när så behövs är absurt. Planeten påverkas negativt med en övertygande saklighet.

Spelet om den globala uppvärmningen märks med att ta problemet på allvar. Och det problemet handlar om att hålla bilismen vid liv före livet på Jorden. Det är nu helt uppenbart!  Bilismen har hamnat i högsätet om hur det hela ska kunna anpassas till miljöbehoven, men som inte gett några reella resultat. Och den globala uppvärmningen får ingen möjlighet att kunna rehabiliteras.

Om problemet i stället skulle gälla minskningen av den globala uppvärmningen, så är den mest realistiska möjligheten att minska bilismen, först och främst i storstäder, och tillsätta en högkvalitativ kollektivtrafik i hela samhället.

Att försöka tvinga elbilen att bli rumsrent blev ett nederlag, och enbart ett projekt av dem med vilja och försök – men missade att minska den globala uppvärmningen. Eftersom åren bara sprungit i väg, och inte alls gett några miljöresultat på grund av en så kallad "miljöbil" så har den lösningen kraschat. Den säkraste vägen för en realistisk klimatutveckling är att tills vidare stänga de orsakande källorna. Den akuta uppvärmningen måste släckas precis så som man gör när huset brinner.

Det är klimatet som är viktigast – inte bilen!