Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Ekpyrotisk teori är under diskussion och manglas av diskutörer, men så har det alltid varit inom forskarvärlden. Albert Einstein hade det hett om öronen på sin tid också!

Foto: RLC

DEN NIONDE FASEN

Ekpyrotiskt scenario

Före och efter Big Bang

Den nionde fasen är cirka 15 miljarder efter Big Bang – det vill säga tiden vi befinner oss i. Inom universum fortsätter denna fas och vad det går ut på råder det många meningar om. Big Bang-teorin uttrycks som nio utvecklingsfaser.

Paul Lindberg: |2021-06-01| Tiden vi lever i nu är alltså den nionde fasen. Begreppen om tidsfaserna har utvecklats av forskningen inom kosmologi och astrofysik och baseras på den så kallade strängteorin. Den forskningen handlar om universums grundläggande ursprung och fram till vår tid och därefter – det vill säga långt bort i framtiden.

Den ekpyrotiska modellen

Det synliga universum antas befinna sig i horisontalläge på ett jättelikt tredimensionellt bran, som existerar i en fjärde högre och gigantisk rumsdimension. Det bran som vi befinner oss på kan var ett av många bran.

Ekpyrotiska modellen är fortsättningen av Einsteins vetenskapliga framgångar och är en teoretisk modell inom kosmologi och astrofysik som helt baseras på strängteorin och som här har utarbetats av Neil Turok och Paul Steinhardt och deras förklaring av universums ursprung.

Det grekiska ordet "Ekpyrotisk" betyder "från energi". Från den grekiska antikens kunnande menade man att universum och planetsystem uppkom genom energier. Och till den slutpunkten tycks även vår tids kunnande hunnit ifatt – aningen senare kan man säga.

Inte nog med att vårt universum ligger på ett bran utan rör sig samtidigt i en fjärde högre rumsdimension. Det som kommit fram i forskningen är att det med största sannolikhet innebär att det finns många olika universum. Slutsatsen kan vara att universum kommer och går och i slutänden börjar förnyelsen i evigheten. Universum kommer till genom ekpyrotiska övergångar med kvantenergier – en process som tycks innebära evigheten. Det kan vara förklaringen till upptäckten av att det finns flera – eller mängder av universum.

Energins betydelser

Ingenting existerar utan kvantenergier, och alla processer sker med högsta intelligens. Universum har haft en ganska lång tid på sig för att fixa till det hela. Det tycks ändå inte vara riktigt färdigväxt i vår dimension eller tillvaro. Big Bang anses i denna framtidsforskning inte heller vara början på vare sig universum eller livets skapelser.

Universum tycks utgöra en hel del av det som forskningen kommer fram till men som har skett i olika passager på grund av olika ändamål. Därför kan flera motsägande teorier samtidigt vara realistiska händelser. Exempelvis kan kollisioner ha omvandlats på grund av kvarkar, elektroner och fotoner vilket forskarna menar kan vara orsaken till en expansion som resulterade till ett universum, och som kom att kallas för Big Bang.

Big Bang tycks ha varit en händelse, något som som händer lite då och då. I stället är det i det ekpyrotiska sammanhanget som utvecklingen sker då parallella bran kolliderar med varandra, men som alltså inte motsäger Big Bang-teorin, men som orsakades av bran kollisionen. Enligt forskarna menar de att varken Big Bang-teorin är en realitet men alltså med ett annorlunda händelseförlopp och förändrar den så kallade inflationsteorin.

Ekpyrotisk teori är under diskussion och manglas av diskutörer, men så har det alltid varit inom forskarvärlden. Albert Einstein hade det hett om öronen på sin tid också!