Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Egyptens Nationella säkerhetstjänstens försök att skrämma och tysta oppositionella och människorättsförsvarare måste få ett slut

Foto: Photo Lib

AMNESTY

Egypten tystar människorätten

Egyptens nationella säkerhetsbyrå (NSA) använder sig av olagliga förhörsmetoder samt överdriven övervakning av människorättsförsvarare och politiska aktivister. Metoderna är ett försök att skrämma människor till tystnad. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport

Ami Hedenborg: |2021-09-16| I rapporten “This will only end when you die” har Amnesty dokumenterat 28 fall mellan 2020–2021. Fallen omfattar människorättsförsvarare, advokater, journalister, politiska aktivister och oppositionella. De som kallats till förhör av NSA vittnar om hur de regelbundet hotats med att bli gripna och åtalade om de inte dyker upp vid förhören. Detta har i sin tur lett till att många blivit rädda för att uttrycka sina åsikter eller delta i politiska aktiviteter. Andra har drivits i exil.

– NSA:s nya taktik med ihållande skrämsel och trakasserier mot aktivister, advokater och människorättsförsvarare förstör liv. Det hindrar dem från att arbeta och resa, och innebär att de lever under konstant rädsla för att bli gripna. NSA:s förhör och hot avslöjar ett tydligt mål: att sätta munkavle på människorättsförsvarare och politiska aktivister, säger Philip Luther, research- och policychef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Kränkande förhör

Egyptens nationella säkerhetsbyrå (NSA) är specialiserade på politiskt och terrorismrelaterade fall. I sina kränkande förhör ställer NSA ingående frågor om privatliv, politiska åsikter och engagemang eller arbete med mänskliga rättigheter. Förhörsmetoderna som används består av fysiska och psykiska övergrepp som motsvarar grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning. Samtidigt görs ingående undersökningar av de förhördas telefoner och sociala medier. De flesta som blir förhörda hotas också med våld, fängelse och tortyr mot de själva eller deras familj om de inte delar med sig av den information som NSA ville ha. De har även varnats för att fortsätta använda sig av sin rätt till yttrande- och föreningsfrihet. De som kallats till förhör fick inte heller ha sällskap av advokat.

NSA:s behandling sker utan lagligt stöd eller domstolsbeslut

NSA:s behandling av aktivister och människorättsförsvarare sker utan lagligt stöd eller domstolsbeslut och utgör brott mot internationell lag, liksom mot den egyptiska konstitutionen och strafflagen. Såväl internationell rätt som den egyptiska konstitutionen och strafflagen förbjuder all form av tortyr och misshandel samt godtycklig eller olaglig inblandning i en persons privatliv, familj eller personliga kommunikation.

– Det här är ännu ett exempel på hur NSA missbrukar sina befogenheter och förnekar grundläggande mänskliga rättigheter och friheter. Att NSA hittills åtnjutit straffrihet visar att det inte finns någon politisk vilja i Egypten att sätta stopp för deras kränkande metoder. Därför uppmanar Amnesty medlemmar av FN:s råd för mänskliga rättigheter att snarast stödja inrättandet av en mekanism för övervakning och rapportering för Egypten, säger Philip Luther.

Godtyckligt gripande av människorättsförsvarare

Hur många som blivit utsatta för den här typen av förhör av NSA är omöjligt att veta eftersom NSA verkar utan order från rättsliga myndigheter samtidigt som inga skriftliga protokoll av förhören görs.

Amnesty har tidigare rapporterat om hur åklagare i Egypten systematiskt misslyckats med att utreda anklagelser om tortyr och påtvingade försvinnanden som NSA misstänks ligga bakom, samt deras roll i att godtyckligt gripa aktivister och människorättsförsvarare.

Amnesty uppmanar nu den egyptiska åklagarmyndigheten att inleda grundliga och oberoende utredningar av de övergrepp som begåtts av NSA, och omedelbart ställa ansvariga till svars oavsett rang, status eller position. President Abdel Fattah al-Sisi bör instruera inrikesministern att omedelbart sätta stopp för utomrättsliga trakasserier och förhör av människorättsförsvarare och andra aktivister. Egyptens inrikesminister borde samtidigt offentligt fördöma denna praxis.

Rapporten finns bifogad som PDF

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på Amnesty där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

AMNESTY