Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Den nuvarande stambanan har en stor kapacitet för en snabb utveckling och för de akuta behoven. Det gäller både godstrafiken och persontrafiken. Behoven kräver upprustning för människor, industri och för klimatet.

Foto: RLC

KLIMATJÄRNVÄG

Effektivare stambana

Hastigheten eller klimatet

Behovet för klimatutvecklingen och den svenska järnvägen gäller frågan om vad som är bäst ur alla synvinklar. Snabbt som ett flygplan – eller snabbheten för klimatets räddning och de framtida behoven.

Paul Lindberg: |2021.05-19| Järnvägen ska kunna fungera under lång tid framöver och vara effektiv, säker och hållbar, men också funktionell, ekonomisk, och klimatanpassad – hela folkets järnväg med andra ord. I dag klarar tågen en hastighet av 190 km i timmen. Det är ingen dålig hastighet. Om den nuvarande stambanan förbättras och utvecklas med all behövlighet för framtidens järnväg så är det ett klimatalternativ för en järnväg för folket och godstrafiken. Stambanan behöver till stor del vara fyrspårig och utrakad för att hålla hastigheten ända fram.

Höghastighetsfart är dyrare

Höghastighetståg i flera länder kan utgöra stora skillnader i tidsperspektiven under tågresan – men ändå inte någon påfallande skillnad i slutänden. Om vi jämför den svenska järnvägsdiskussionen med de länder som har höghastighetståg, så ligger tidsskillnaden mellan utgångspunkten och tågets hastighet till resans destination så så skiljer sig differensen. Flygets snabbhet är exemplet på detta tidsperspektiv men som på grund av den ökade tiden att ta sig till flygplatsen förlorar sina fördelar.

Önskan av ökad höghastighet kan vara ett psykologiskt fenomen där alla komponenter inte är medräknade, och leder istället till väntan i flyghallar och resor till flygplatser. Tåg går däremot mestadels från och till målens centrum.

Enligt Fem KTH-forskare (DN-debatt): "Men det finns goda möjligheter att öka kapaciteten i järnvägssystemet utan investeringar i helt nya stambanor. Det finns en uppenbar risk att investeringen i höghastighetsbanor inte leder till positiva klimateffekter och att det inte är rimligt att motivera dem med klimatskäl. Inget av Trafikverkets scenarier från mars i år ger någon positiv klimateffekt om man tar hänsyn till uppdaterade antaganden om flygets teknikutveckling och bränslen."

Klimatperspektivet

I vår tid finns det en höghastighetsiver för att det ska gå fortare och fortare. I vissa sammanhang kan det finnas behov av det. Men i jämförelsen med att glaciärerna smälter i en fasansfull höghastighet så är det främst detta som måste prioriteras. I de flesta höghastighets projekt så får det konsekvenser på olika sätt.

Höghastighetståg tycks mer vara tidsandans önskan av att allting ska gå undan fortast möjligt – och under tiden får många ibland vänta desto mer – på grund av den påtvingade höghastigheten.

Vetenskapliga bevis (KTH-forskarna) har framlagt att i dagens klimatsituation är det olämpligt att bygga en ny och omfattande järnväg för höghastighetståg. Arbetsprocessen skulle utveckla oerhörda koldioxidutsläpp som skulle påverka den globala uppvärmningen fram till år 2057.

Järnvägen är onekligen transportlösningen

Forskarna på KTH menar att de lämpligaste transportsystemen är att öka kapaciteten med den nuvarande stambanan med alla de nödvändiga åtgärder som krävs. Det har redan visat sig att tågen kan förlängas, exempelvis dubbelt långa på linjen Stockholm / Göteborg – det fördubblade kapaciteten.

Den nuvarande stambanan har en stor kapacitet för en snabb utveckling och för de akuta behoven. Det gäller både godstrafiken och persontrafiken. Behoven kräver upprustning för människor, industri och för klimatet.