Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Allvarlig utveckling trots bottenår för den högerextrema miljön.

Foto: RLC / Salisbury Church

EXPOS ÅRSRAPPORT

Svensk rasideologi

Analys, statistik och trender

Antalet högerextrema aktiviteter minskar för andra året i rad. Och konkurrens från fristående grupperingar gör att tidigare dominerande NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) tappar aktivister.

Anna Rohlin L arsson : |2021.05-11| Samtidigt har allt fler högerextrema medier beviljats statligt stöd och unga svenskar lockas till internationella nätverk som sprider terrorbudskap. Det visar Stiftelsen Expos årsrapport. – Den rasideologiska miljön har varit mindre synlig på gator och torg under 2020, säger Jonathan Leman, researchansvarig och redaktör för rapporten. Minskningen förra året beror i huvudsak på att NMR fortsätter att drabbas av splittringar och avhopp. Samtidigt ser vi en trend med yngre aktivister som fokuserar på uppbyggande av våldskapacitet och väljer att vända de traditionella organisationerna ryggen, det är oroande säger Jonathan Leman.

Totalt noterade Expo 2 041 aktiviteter 2020, en nedgång med 19 procent från föregående år och hela 48 procent jämfört ned rekordåret 2018. NMR står fortsatt för flest aktiviteter, men backar i en majoritet av länen. Aktiviteterna halverades nästan i Dalarna, ett traditionellt fäste för NMR.

Högerextrema aktiviteter har rapporterats i samtliga län under 2020. Störst ökning av aktiviteter skedde i Värmland där antalet aktiviteter ökat med 76 procent, från 63 aktiviteter 2019 till 111 aktiviteter 2020. Ökningen beror till stor del på nyrekrytering av aktivister. Mindre ökningar har även noterats i Örebro-, Jönköpings-, Kronobergs- och Stockholms län. I landets övriga län minskar aktiviteterna generellt. Störst minskning i antal står Skåne län för. Där minskade antalet aktiviteter med 253, vilket motsvarar 55 procent.

Rapporten visar också på en utveckling av internationella internetbaserade organisationer med unga som radikaliseras och konsumerar terrorbudskap. Svenska tonåringar fanns under 2020 i ledande roller i National partisan movement, en internationell organisation med omkring 70 medlemmar i över tio länder. Den högsta ledaren fanns i USA men nummer två och tre i organisationen var svenskar.

Högerextrem gemenskap

– Sverige är den del av en internationell utveckling där såväl unga som äldre kopplar upp sig mot en digital högerextrem gemenskap och kan radikaliseras snabbt, enligt Leman.

– Vi ser också att extremhögerns medieplattformar flyttat fram sina positioner under året. Det är en oroande trend. Att medier som stödjer högerextrema organisationer och propagerar för rasidéer får statligt stöd är inget nytt, men nu är de fler och under 2020 har de också vunnit ökad legitimitet, bland annat på grund av att Sverigedemokraternas under året delvis nedmonterat sin rågång mot högerextremism, fortsätter Jonathan Leman.

Om undersökningen

De dokumenterade aktiviteterna i Stiftelsen Expos årliga rapport över den rasideologiska miljön bygger till största del på vit makt-gruppernas egen rapportering på hemsidor och i sociala medier, men även på Expos egen research. Årsrapporten ger en fingervisning om den rasideologiska miljöns mobiliseringsförmåga, och har utkommit årligen sedan 2008.

Rapporten presenteras den 11 maj kl 9.00 i ett livesänt seminarium på Expos Facebooksida. Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. Vår vision är en levande demokrati där rasistiska idéer saknar inflytande. Vi vill öka människors förmåga att bemöta rasistiska idéer, myter och konspirationsteorier. Det gör vi genom omvärldsbevakning, journalistisk granskning och utbildning.

Rapporten finns att ladda ner i Expos pressrum och på Expos hemsida.

Stiftelsen Expo