Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Den industriella utvecklingen har ökat intensivt – decennium efter decennium. Och det har fått kolossala konsekvenser.

Foto: RLC

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Propagandadriven

Bensin- och dieselbilar

I en tvivelaktig "vad-tycker-du-sondering" blev tyckarresultatet så som marknadsdriven önskade. Hälften av de tillfrågade ville inte stoppa bensin- och dieselbilar, med ersättningen av el-bilar. Det skulle bli dyrt för de berörda.


Paul Lindberg:  |2020-08-20|  På grund av den stigande globala uppvärmningen vill både EU och FN att så många som möjligt verkar för mobiliseringen av att minska den globala uppvärmningen.

Regeringen tog sitt initiativ mot den globala uppvärmningen, med att förbjuda bensin- och dieselbilar från och med 2030. Med den nuvarande uppvärmningen av planeten så utgör denna tidsplan en onödig försening – eftersom behoven är minst sagt akuta.

Regeringen S och MP, tillsammans med C, L och V tog det nödvändiga beslutet att minska den globala uppvärmningen – eftersom det är nödvändigt för nästkommande generationer. Det vi ser i värmerekord och extremoväder är inledningen till en gigantisk katastrof för livet på planeten. Om detta vill de reformfientliga krafterna inte höra talas om. Mammon är det som gäller för dem. Det är problemet för livet på planeten.

Storstad och glesbygd

Kollektivtrafikens utveckling i Sveriges regioner visar för närvarande på lovvärda framgångar. I Stockholm skulle man exempelvis kunna stoppa det vansinniga motorvägsprojektet Förbifart Stockholm, eftersom kollektivtrafiken växer och övertar en allt större del av persontrafiken i regionen. I stället gynnas utvecklingen av bilismen.

Glesbygden är i behov av en ansenlig kvalitetsutveckling för en dugligare och attraktivare kollektivtrafik, som kan konkurrera med bilismen och överta ansvaret för människornas behov.

Först och främst är det storstadsregionerna som måste stoppa bensin- och dieselbilar med lagstadgade system. För närvarande finns det heller ingen orsak att pressa glesbygdens befolkning med ökade el-bilskostnader. Det går att hjälpa glesbygden med undantagsregler för eventuella omställningsbehov. Bensin- och dieselbilar kommer att försvinna med tiden – först i storstadsregionerna. Den utvecklingen är ju redan på gång i en större del av världen. Men det går alldeles för sakta.

Motståndet mot förändring

Besvärligheter uppstår för många när förändringar tvingar sig på det invanda. Bilismens ivrare är mycket stor i världen. Men den minskar faktiskt, i och påverkan av den globala uppvärmningens härjningar.

Nödvändigheten av förbud mot bensin- och dieselanvändning är en nödvändighet för att kunna stoppa den globala uppvärmningen. Fossildrivna bilar utgör hela 80 procent av alla nytillverkade bilar som säljs i Sverige.

Att ersätta fossildrivna bilar med el-bilar är bättre – men faktiskt inte helt och fullt. Elproduktionen för både el-bilar och el-användning över huvudtaget framställs till stor del av petroleum, kol och kärnkraft. Alternativen till dessa skadliga källor är istället solkraft, vindkraft vattenkraft, vilket också ökar i framställning.

Den industriella utvecklingen har ökat intensivt – decennium efter decennium. Och det har fått kolossala konsekvenser. Planeten påverkas inom alla livssektorer, och ger vika bit för bit. Det kan leda till tipping point – det vill säga kollaps.