IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Efter många års kamp har Reinaldo Aguirre (till höger) erkänts som samvetsvägrare. Oscar (mitten) kämpar också för sin rätt att vägra vapen. Maria (vänster) är mamma till ytterligare en vapenvägrare och har engagerat sig mycket för rätten att vägra militärtjänst.

Foto: Mariell Edblad/Krf

KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Domstol i Colombia

Erkänner vapenvägrare

Efter många års kamp har konstitutionsdomstolen i Colombia erkänt Reinaldo Aguirres rätt att vägra vapen på grund av religiös tro. Domslutet är en direkt uppmaning till militären att erkänna vapenvägrares rätt. – Från den kristna traditionen, som följare av Jesus från Nasaret, är vi emot militärtjänsten och väpnad strid därför att det inte är förenligt med Jesus lära och liv, säger Reinaldo Aguirre.


  Sanna Svensson: |2015-02-18| Efter många års kamp har konstitutionsdomstolen i Colombia erkänt Reinaldo Aguirres rätt att vägra vapen på grund av religiös tro. Domslutet är en direkt uppmaning till militären att erkänna vapenvägrares rätt. Domslutet i Reinaldos fall är en stor framgång för den mennonitiska fredsorganisationen Justapaz, som med stöd av Kristna Fredsrörelsen under många år kämpat för rätten att vägra bära vapen i krigets Colombia.

Justapaz arbetar med över 20 lokala kyrkor och församlingar i regioner som är hårt drabbade av konflikten och stödjer unga män som inte vill bära vapen av religiös övertygelse. Samtidigt bedriver de ett aktivt påverkansarbete mot myndigheter och lagstiftare för att dessa ska garantera rätten att samvetsvägra militärtjänst erkänns.

I Colombia är militärtjänstgöring obligatoriskt för alla män som fyllt 18 år. Landets konstitutionsdomstol har dock slagit fast att samvetsvägran är en grundläggande rättighet. Trots detta varken respekterar eller garanterar den colombianska militärmakten att ungdomar kan utöva denna rättighet och den colombianska kongressen har ännu inte lagstiftat för att befästa rättigheten. Det blir därför upp till enskilda, modiga personer som Reinaldo att kräva sin rätt i en komplicerad rättsprocess.

Framtidsutsikter för fredsbyggande

Att Reinaldo nu erkänns som samvetsvägrare innebär att han nu kan gå vidare med sitt liv, ta examen från sina universitetsstudier och få en anställning – rättigheter som i Colombia är knutna till fullgjord militärtjänstgöring. Men domstolens beslut är även viktigt för andra unga som vägrar vapen. Det är ett prejudikat och direkt uppmaning till Försvarsmakten att erkänna unga mäns rätt att vapenvägra av religiösa eller politiska skäl. Försvarsmakten åläggs att handlägga ansökningar om vapenvägran på 15 dagar, att inte avvisa samvetsvägrare med hänvisning till avsaknad av lagstiftning och att de vid inskrivning till militärtjänst tydligt ska informera alla unga män om rekryteringslagstiftningens undantag och rätten att samvetsvägra samt omedelbart upphöra med tvångsrekrytering.

domslutet en viktig indikator 

Justapaz direktor Jenny Neme ser domslutet som en viktig indikator och bekräftelse på Colombias fredsbyggande:

– Justapaz, som med stöd av människorättsombudsmannen, har varit Reinaldos juridiska ombud, ser att domstolens beslut ånyo bekräftar rätten att samvetsvägra, försvar för religions- och samvetsfrihet och relevansen att erkänna dessa rättigheter i ett samhälle som tar bestämda steg mot avslutandet av den väpnade konflikten och byggandet av fred.        

WWW.KRF.SE

RLC