Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Militärdomstolar tillämpar sedan 1967 en särskild lagstiftning på ockuperad mark, under ett permanent undantagstillstånd.

Foto: RLC

JIPF – JUDAR FÖR ISRAELISK PALESTINSK FRED

Domen mot Issa Amro

Israelisk militärdomstol

Den palestinska aktivisten Issa Amro, döms av en israelisk militärdomstol för protestaktioner utan tillstånd, förolämpning av ockupationssoldat etc. Åtalet har lett till arresteringar utan att åtal väckts.

Dror Feiler / Staffan Granér: |2021-01-11| Bevis utgörs uteslutande av vittnesmål från bosättare och ockupations- soldater. Straffet som ännu ej fastställts riskerar enligt Amros advokat Gaby Lasky att bli uppemot ett års fängelse.

Issa Amro är en välrenommerad människorättsförsvarare verksam på den ockuperade Västbanken. Han är medgrundare till organisationen Youth Against Settlements som använder ickevåld för att försvara staden Hebrons civilbefolkning mot övergrepp från illegala bosättare och den israeliska ockupationsmakten. Issa Amro har också vid ett flertal tillfällen protesterat mot övergrepp från den palestinska myndigheten.

För denna aktivism utsågs han 2010 till “human rights defender of the year in Palestine” av FN organet UNHCR. Som flitig guide och informatör har han under många år varit en av de viktigaste källorna till omvärldens kunskap om den utsatta och skyddslösa situation som präglar vardagen för Hebrons palestinska civilbefolkning.

FN:s människorättsråds oro för Amros säkerhet

Detta humanitära arbete har inte setts med blida ögon av vare sig den palestinska myndigheten eller av ockupationsmakten. Redan 2013 såg sig FN:s människorättsråd nödgat att offentligt uttala sin oro för Amros säkerhet och välbefinnande efter återkommande fall av trakasserier, dödshot och misshandel från bosättare och ockupationssoldater samt en mängd godtyckliga gripanden. Sedan 2010 har han hållits arresterad mer än 20 gånger av israeliska myndigheter utan att åtal väckts.

År 2017 arresterades han av den palestinska myndigheten och åtalades för så kallade ”elektroniska” brott” efter att ha protesterat i sociala medier mot gripandet av ett antal palestinska journalister. Denna behandling möttes av tydliga protester från bland andra Sveriges utrikesminister och svenska parlamentariker riktade mot den palestinska myndigheten.

Det var medan Issa Amro var frisläppt mot borgen i den palestinska rättsprocessen som han greps och åtalades av en israelisk militärdomstol.

Kontrollen över den ockuperade civilbefolkningen

Dessa militärdomstolar tillämpar sedan 1967 en särskild lagstiftning på ockuperad mark, under ett permanent undantagstillstånd. De kan inte ses som neutrala eller opartiska, och har som huvuduppgift att upprätthålla kontrollen över den ockuperade civilbefolkningen.

Beviskraven och rättssäkerheten är betydligt lägre och påföljderna betydligt strängare än i civila israeliska domstolar De knappt 600 000 israeliska bosättarna som lever i området ställs aldrig till svars i detta parallella rättssystem, trots frekventa våldsangrepp mot palestinier och deras egendom.

Amnesty följer Issra Amros belägenhet

JIPF instämmer i Amnesty Internationals bedömning att domen mot Amro är politiskt motiverad och kopplad till hans arbete för att utan våld försvara den palestinska civilbefolkningen mot rättsövergrepp och att göra omvärlden uppmärksam på dessa.

JIPF ansluter sig till kraven på att domen skall upphävas och att Issa Amro omedelbart skall frisläppas. Vi uppmanar också den svenska regeringen och svenska parlamentariker att via egna kanaler och via den Europeiska unionen rikta dessa krav till den israeliska ockupationsmakten på samma vis som man tidigare gjort till den palestinska myndigheten.  

JIPF