Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

De länder som ligger i topp när det gäller flest avrättningar är Kina, Iran, Saudiarabien, Irak och Egypten.

 Foto: RLC

AMNESTY / VÄRLDEN

Dödsstraff minskade 2019

Lägsta siffran på tio år

Antalet avrättningar minskade med 5 procent, den lägsta siffran på tio år. Saudiarabien, Irak, Sydsudan och Jemen gick emot den globala trenden och avrättade fler personer än tidigare år.


Ami Hedenborg: |2020-04-22| För fjärde året i rad minskar antalet bekräftade avrättningar, från minst 690 under 2018 till minst 657 under 2019 – den lägsta siffran på ett decennium. Det konstaterar Amnesty International i sin årliga rapport där organisationen går igenom hur dödsstraffet används i världen.

Saudiarabien utförde ett stort antal avrättningar under 2019, Irak har avrättat dubbelt så många under 2019 som under 2018 och Iran behåller sin plats som det land som avrättar flest människor efter Kina. Men dessa stater går emot den globala trenden av minskat antal avrättningar.

– Dödsstraffet är ett motbjudande och omänskligt straff, och det finns inte heller några trovärdiga bevis för att det skulle avskräcka från brott mer än vad ett fängelsestraff gör. En stor andel länder inser det här och det är glädjande att se att antalet avrättningar fortsätter att minska i världen, säger Clare Algar, Utrednings- och policychef vid Amnesty International.

– Men ett litet antal länder går emot trenden och har istället ökat antalet avrättningar. Saudiarabiens växande användning av dödsstraffet, också som ett vapen mot politiska dissidenter, är en oroande utveckling. Det är också chockerande att se den stora ökningen av avrättningar i Irak. Där har antalet avrättningar nästan fördubblats på bara ett år.

De länder som ligger i topp när det gäller flest avrättningar är Kina (tusentals), Iran (minst 251), Saudiarabien (184), Irak (minst 100) och Egypten (minst 32). I Amnestys siffror ingår inte Kina där antalet avrättade tros kunna räknas i tusental. I Kina är landets användning av dödsstraffet en statshemlighet. Andra länder som också avrättar många människor – Iran, Nordkorea och Vietnam – fortsatte att mörka det verkliga antalet avrättade och utfärdade dödsdomar genom att inte ge full tillgång till den sortens information.

Stort antal avrättade i få länder

Det är bara 20 länder som står för alla kända avrättningar under 2019. Bland dessa avrättade Saudiarabien, Irak, Sydsudan och Jemen betydligt fler människor under 2019 än under 2018.

Saudiarabien avrättade 184 personer, 6 kvinnor och 178 män, under 2019. Drygt hälften av dem var utländska medborgare. Under 2018 avrättade Saudiarabien 149 personer.

Majoriteten av avrättningarna handlade om narkotikarelaterade brott och mord. Men Amnesty har också dokumenterat en ökning i användandet av dödsstraffet som ett politiskt vapen mot dissidenter från Saudiarabiens shiamuslimska minoritet.

Den 23 april 2019 ägde en massavrättning av 37 personer rum i Saudiarabien. 32 av de som avrättades var shiamuslimska män som dömts för olika åtal gällande “terrorism” i rättegångar som baserade sig på erkännanden som kommit fram genom tortyr.

En av dem som avrättades den dagen var Hussein al-Mossalem. Han hade fått flera skador under sin tid i isolering: bruten näsa, brutet nyckelben och benbrott och han utsattes också för elstötar och andra former av tortyr.

Mossalem hade ställts inför rätta i Saudiarabiens specialdomstol (Saudi Arabia’s Specialized Criminal Court SCC). Specialdomstolen etablerades under 2008 i syfte att kunna åtala människor som är anklagade för terrorrelaterade brott – men har allt oftare kommit att användas för att stoppa oliktänkande.

I Irak har antalet människor som avrättats nästan fördubblats från minst 52 under 2018 till minst 100 under 2019. Till stor del beror ökningen på att dödsstraffet fortsatt att användas mot personer som anklagas för att vara medlemmar i den väpnade grupp som kallar sig “Islamiska staten”.

I Sydsudan har myndigheterna avrättat minst 11 personer under 2019, det högsta antal som dokumenterats sedan landets självständighet år 2011. Jemen avrättade sju personer under 2019, jämfört med minst fyra under 2018. Bahrain återupptog avrättningar efter ett års uppehåll, och avrättade tre personer under året som gick.

Brist på transparens om hur dödsstraffet används

Det finns en stor brist på transparens hos flera länder när det gäller hur dödsstraffet används. Flera länder publicerar inte officiell information och vill heller inte ge ut den informationen.

Iran avrättade minst 251 personer under 2019 jämfört med minst 253 under 2018. Av de som avrättades under förra året var fyra personer under 18 år när brottet de åtalades för skulle ha begåtts. Bristen på transparens gör det omöjligt att bekräfta det verkliga antalet avrättade, som alltså kan vara mycket högre.

I ett fall avrättade iranska myndigheter två pojkar i hemlighet – Mehdi Sohrabifar och Amin Sedaghat. De avrättades i fängelset Adelabad i Shiraz, i provinsen Fars, den 25 april 2019.

De greps båda som 15-åringar och dömdes för flera åtal om våldtäkt efter en rättsosäker rättegång. De visste inte att de hade blivit dömda till döden innan de avrättades, och deras kroppar bar märken efter piskrapp vilket tyder på att de hade piskats före sin död.

– Även länder som är starka förespråkare av dödsstraffet kämpar med att rättfärdiga det och vill gärna att deras användning av det ska hållas hemligt. Flera av dem arbetar hårt för att mörka hur de använder dödsstraffet eftersom de vet att det inte skulle klara en internationell granskning. Avrättningar äger rum i hemlighet över hela världen. I allt från Vitryssland till Botswana och från Iran till Japan äger de rum utan att familjerna, advokaterna och i en del fall inte ens individerna själva, får veta om det på förhand, säger Clare Algar.

Mot ett globalt avskaffande av dödsstraffet

För första gången sedan 2011 minskade antalet länder i Asien- och Stillahavsområdet som utförde avrättningar. Totalt var det sju länder som utförde avrättningar i regionen under 2019, jämfört med nio länder under 2018. Japan och Singapore avrättade betydligt färre människor under 2019 än under 2018 – från 15 till 3 respektive från 13 till 4.

För första gången sedan 2010 utfördes inga avrättningar i Afghanistan. Ett avbrott för avrättningar rapporterades också i Taiwan och Thailand, länder som också båda utförde avrättningar under 2018.

Kazakstan, Ryssland, Tadzjikistan, Malaysia och Gambia fortsatte att respektera de officiella moratorier, uppehåll, som gjorts gällande dödsstraffet.

Totalt har 106 länder helt avskaffat dödsstraffet för alla brott, och 142 länder har avskaffat det i lag eller praktik. Flera länder har också tagit positiva steg mot att avskaffa dödsstraffet:

Ekvatorialguineas president meddelade i april att hans regering skulle introducera en lagstiftning som avskaffade dödsstraffet. En positiv utveckling som kan leda till avskaffandet av dödsstraffet fanns också i Centralafrikanska republiken, Kenya, Gambia och Zimbabwe.

Barbados tog dödsstraffet

I USA införde Kaliforniens guvernör ett officiellt moratorium gällande avrättningar i den delstat som har den största antalet personer i dödscell. Och New Hampshire blev den 21:a delstaten i USA att avskaffa dödsstraffet för alla brott.

Men samtidigt pågick annat som grumlade framstegen för ett globalt avskaffande av dödsstraffet.

I Filippinerna pågick försök att återinföra dödsstraffet för “avskyvärda brott relaterade till illegala droger och plundring” och i Sri Lanka gjordes försök att återuppta avrättningar för första gången på över 40 år. Också den federala regeringen i USA hotade med att återuppta avrättningar efter nästan två decennier utan att några federala avrättningar utförts.

– Vi måste fortsätta upprätthålla den framåtrörelse som finns för ett globalt avskaffande av dödsstraffet. Vi uppmanar alla stater att avskaffa dödsstraffet. Det måste finnas ett internationellt tryck på världens sista stater som avrättar människor för att få ett slut på det här inhumana förfarandet för gott, säger Clare Algar.

Amnesty International

Rapporten finns bifogad som pdf på engelska och finns även på fler språk på Amnesty.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på Amnesty, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Fakta kring dödsstraffet 2019 med bland annat korta regionala sammanfattningar finns här:

Amnesty/rattighetsfragor/dodsstraff/tortyr-2019