IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Discovery Networks finansierar restaureringen av en kanal och stipendiaten bidrar med sin kunskap i arbetet.  

Discovery Channel/ ActionAid

Göra skillnad i Kambodja

Lansering av Discoverystipendiet

Studenter i Sverige ges möjlighet att göra skillnad i Kambodja. Discovery Channel är en inspirationskälla för många ingenjörs- och vetenskapsintresserade. Nu tar man tittarna ännu närmare verkligheten och låter deras kunskap få göra skillnad i samband med lanseringen av Discoverystipendiet. Syftet med stipendiet är att tillsammans med biståndsorganisationen ActionAid involvera ingenjörsstudenter* genom att erbjuda dem möjligheten att vara med och projektleda ett vattenarbete i byn Sna Sangream i Siem Reap-provinsen, Kambodja.


 Emma Hernborg: |2013-03-11Sna Sangream drabbades hårt av inbördeskriget i Kambodja mellan 1975-1997 och är den fattigaste av de åtta byarna i provinsen. Det bor 232 familjer i Sna Sangream och 85 procent av invånarna är jordbrukare och beroende av vattentillgång. För tillfället täcks bara 50 procent av vattenbehovet då kanalen med vatten från bergen är för grund och på många ställen för smal. Discovery Networks finansierar restaureringen av kanalen och stipendiaten bidrar med sin kunskap i arbetet.

Målsättning
Målet med projektet är att öka tillgången till rent vatten för lokalbefolkningen där stipendiatens kunskap är viktig för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten av arbetet. Vidare är målet med Discoverystipendiet att ge stipendiaten en bättre kunskap och förståelse för hur ingenjörer arbetar i utvecklingsländer och för de förutsättningar som råder. Arbetet på plats utförs av ActionAid Kambodja och deras lokala partners, och finansieras av Discovery Networks Sverige.

Universitet och högskolor – viktiga samarbetspartners
Högskolorna och universiteten Chalmers, Uppsala Universitet och Lunds Tekniska Högskola är ytterligare tre viktiga samarbetspartners till Discoverystipendiet. Dessa institutioner kommer aktivt att uppmuntra ingenjörsstudenter att söka stipendiet genom sina digitala kommunikationskanaler och på respektive campusområde.

Juryn
En jury med kompetens inom vattenledning, teknikvetenskap och sociala frågor är tillsatt för att vara med i urvalsprocessen och för att säkerställa kunskapsnivån på stipendiaten. Juryn består av följande personer:

»  Klas Cederwall, professor i vattendragsteknik, KTH

» Cintia Bertacchi Uvo, professor teknisk vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola

» Patrice Godonou, universitetsadjunkt institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

» Christine von Sydow, generalsekreterare ActionAid i Sverige

» Jan Andreassen, Nordenchef Discovery Networks

Ansökningsprocessen:

> Ingenjörsstudenter kan ansöka till stipendiet på www.discoverystipendiet.se mellan den 11 mars – 15 april. Här löser studenten tre problemfrågor för att visa på den grundläggande kunskap som krävs inom det relevanta området för att bli antagen.

> En jury utser sedan på grunderna av ansökan en lämplig stipendiat.

> Studenten åker till Kambodja i oktober 2013 (efter regnperioden) för att vara med i slutskedet av arbetet med kanalen.

*) Stipendiet är öppet för ingenjörsstudenter som studerat minst ett år på en ingenjörs- eller byggrelaterad utbildning.

Om Discoverystipendiet
Discoverystipendiet 2013 riktar sig till bygg - och ingenjörsstudenter. Ambitionen med stipendiet är att göra det till ett årligt stipendium där Discovery varje år vänder sig till studentgrupper som studerar ämnen inom områden som Discoverys programgenrar och varumärke stödjer. Stipendiet är initierat av Amanda Lindgren (PR-ansvarig) och Sofia Ollvid (Marknadskoordinator), Discovery Networks.

Om ActionAid
ActionAid är en internationell organisation som i 40 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor eftersom vi vet att jämställdhet och rättigheter är nyckeln till framgång i kampen mot fattigdom. ActionAid arbetar alltid i nära relation till de fattiga för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. Vårt arbete når idag 15 miljoner människor i 45 länder. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige. Vår vision är en värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. 

Om Discovery Channel
Discovery Channel är kvalitets-TV när den är som allra bäst. Discovery Channel visar spännande och roliga program inom en mängd olika områden, där man som tittare alltid lär sig något nytt. Discovery Channel handlar helt enkelt om smartare underhållning. Med Discovery Channel får du följa med långt ut i vildmarken, se otroliga maskiner och bilbyggen, följa personer med farliga och intressanta jobb, bli uppdaterad inom den senaste tekniken, imponeras av världens största byggprojekt, vara med vid vetenskapliga experiment, få tillträde bakom kulisserna vid aktuella världshändelser och inspireras av kanalens färgstarka personligheter. 

I över 20 år har kanalen givit svenskarna möjlighet att uppleva de bästa dokumentärerna, serierna och den mest kvalitativa underhållningen från hela världen. 

För mer information, vänligen besök 

www.discoverychannel.se

Discoverystipendiet

www.actionaid.se