IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Guatemalas inbördeskrig pågick i 36 år och krävde 200 000 dödsoffer. 

GUATEMALA

Historiskt beslut

Ex-diktator anklagas för folkmord

Högsta domstolen i Guatemalas har fattat det banbrytande beslutet att ställa ex-diktatorn Efraín Rios Montt inför rätta anklagad för folkmord. Svenska organisationer som arbetar för respekten för mänskliga rättigheter i Guatemala välkomnar detta historiska beslut, som innebär ett viktigt steg för att bryta straffriheten för inbördeskrigets brott i landet.


 Esther Flores Sedman: |2013-02-01Den nu 85-årige diktatorn förlorade i januari 2012 den kongressimmunitet som hittills skyddat honom från åtal. Montt, och hans underrättelsechef José Mauricio Rodriguez Sánchez, kommer att ställas till svars för massakrerna på mayafolket i Ixilområdet i norr, där militären under Montts styre 1982-1983 dödade 1771 människor "samtliga icke-stridande bybor". 

Det är första gången som åtal för folkmord och brott mot mänskligheten väcks i Guatemala. Beslutet av domare Miguel Angel Gálvez att inleda förhandlingar innebär att bevisen i ärendet kan börja granskas. För de tusentals överlevande och anhöriga från folkmordet, och för de organisationer och människor i Guatemala som oförtröttligt har kämpat för upprättelse och för att få åtalet till stånd, är domstolsförhandlingarna en seger för rättvisan.

ett budskap om rättvisa 

Men beslutet sänder inte bara ett budskap om rättvisa till offren utan även till de som planerade, ansvarade för och utförde förbrytelserna: utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden, sexuellt våld, tortyr och massakrer förbrytelser som räknas som folkmord och brott mot mänskligheten. Guatemala har nu tagit viktiga steg framåt i processen för att klargöra vad som hänt och för att bringa rättvisa.

Guatemalas inbördeskrig pågick i 36 år och krävde 200 000 dödsoffer. Enligt sanningskommissionen CEH* var den guatemalanska staten skyldig till 93% av alla övergrepp mot mänskliga rättigheter som begicks under kriget.

Guatemalas högsta domstol har beslutat att ställa ex-diktatorn Efraín Rios Montt inför rätta för folkmord. Vi välkomnar detta historiska beslut som ett viktigt steg för att bryta straffriheten för inbördeskrigets brott. Vi uppmanar nu Sveriges regering och EU-kommissionen att bevaka och följa upp rättsprocessen mot Montt, samt verka för ökat skydd och skärpt säkerhet för alla inblandade.

svenska civilsamhället skickar en stark uppmaning 

Vi, undertecknande organisationer från det svenska civilsamhället, skickar en stark uppmaning till vår regering och EU-kommissionen om att bevaka och följa upp rättsprocessen mot ex-diktatorn Rios Montt. Vi uppmanar också EU och Sverige att verka inom den politiska dialogen med Guatemalas regering för ökat skydd och skärpt säkerhet för vittnen, åklagarmyndigheten, domare och andra inblandade i processen.

Diakonia, Forum Syd, Föreningen NAHUAL, Kooperation Utan Gränser, Kristna Fredsrörelsen,

Latinamerikagrupperna, LUCA, Sharikompaniet, Svenska kyrkans internationella verksamhet.