IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Amnesty kommer även att hjälpa lokala samarbetspartners och andra nätverk som riskerar att vara måltavlor för spyware att använda Detekt.

Foto: Detekt

AMNESTY/VÄRLDEN

Detekt hindrar spioneri

Myndigheternas övervakning

Ett nytt verktyg, som gör det möjligt för journalister och människorättsförsvarare att upptäcka övervaknings- och spionprogram i datorn, släpps idag av Amnesty International tillsammans med en koalition av teknik- och människorättsorganisationer (CAUSE). Detekt skannar datorn efter de vanligaste spion- och övervakningsprogrammen, så kallad spyware, och är det första verktyget av detta slag som görs tillgängligt för allmänheten. 


  Elisabeth Läfgren: |2014-11-19| Amnesty lanserar verktyg för att upptäcka myndigheternas övervakning . Myndigheter använder sig alltmer av farlig och sofistikerad teknologi som gör det möjligt att läsa aktivisters och journalisters privata mail och att fjärrstyra datorns inbyggda kamera eller mikrofon för att i hemlighet spela in deras aktiviteter, säger Marek Marczynski på Amnesty.

Detekt är ett enkelt verktyg som kommer att varna aktivister vid sådana intrång, så att de kan vidta åtgärder. Detekt motsvarar ett gensvar mot de regeringar som använder information som erhållits genom övervakning till att gripa, godtyckligt fängsla eller tortera journalister och människorättsförsvarare.

Detekt har utvecklats av den tyska säkerhetsexperten Claudio Guarnieri och lanseras i samarbete med Amnesty International, Digitale Gesellschaft, Electronic Frontier Foundation och Privacy International som ingår i Koalitionen mot export av olaglig övervakningsteknologi (CAUSE). 

övervakningsteknologi värt 40 miljarder per år

Handeln och användandet av övervakningsteknologi har vuxit exponentiellt under de senaste åren. CAUSE uppskattar värdet på den snabbt växande globala handeln med övervakningsteknologi till närmare 40 miljarder kronor årligen.  

En del övervakningsteknologi är tillgänglig för allmänheten på nätet, medan andra mer sofistikerade lösningar utvecklas av privata företag i utvecklade länder och säljs till statliga brottbekämpande myndigheter och underrättelsetjänster i länder som ständigt begår människorättskränkningar.

Finfisher, ett tyskt företag som tidigare tillhörde brittiska Gamma International, har utvecklat spionprogrammet FinSpy. Det kan användas till att övervaka Skype-samtal, hämta filer från hårddiskar, lyssna av datorns mikrofon, läsa mail, ta skärmdumpar och till och med använda datorns inbyggda kamera. FinSpy användes för att spionera på framstående människorättsadvokater och aktivister i Bahrain, enligt information från Wikileaks och forskningsrapporter från Citizen Lab. 

strikt kontroll med övervakningsteknologi

Amnesty International uppmanar regeringar att införa strikt kontroll över handeln med övervakningsteknologi. Nationella myndigheter måste utreda risken för att övervakningsutrustningen kan användas för att kränka mänskliga rättigheter innan handeln godkänns.

Detekt är ett mycket bra verktyg som kan hjälpa till att skydda aktivister. Men till syvende och sist är det enda sättet att förhindra att övervakningsteknologin används för människorättskränkningar att införa och upprätthålla strikt kontroll på användning och handel.

Amnesty International kommer att utnyttja sitt nätverk till att hjälpa aktivister i hela världen att lära sig Detekt och att skanna deras apparater efter tecken på spyware. Amnesty kommer även att hjälpa lokala samarbetspartners och andra nätverk som riskerar att vara måltavlor för spyware att använda Detekt.

RLC