JWS Teleskopets stora spegel, nära till mitten av infraröd känslighet och högupplöst avbildning och spektroskopisk kapacitet kommer att avslöja delar av universum som hittills har dolts. Allmänna observatörsprogram som valts ut i denna cykel försöker hitta de första galaxerna, utforska bildandet av stjärnor och mäta fysikaliska och kemiska egenskaper hos planetsystem, inklusive vårt eget solsystem.

Illustration: NASA

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Nasa – RYMDÅRET 2021

Skapelseverket

Forskning och upptäckter

Det nya JWS Teleskopet ersätter Hubbleteleskopet som har gjort sitt. Allt för en bättre utsikt och insikt! NASA låter den globala gemenskapen delta i en fängslande forskning.

Paul Lindberg: |2021-04-011| Ett rymdteleskop som kan komma att se förbi Big Bang och vad som orsakade dess potentialer liknar mest en metafor med Skapelsen. Och det är också vad många av världens forskare ser i liknelsen. Trots det finns det ingenting som tyder på forskarhybris – tvärtom. Det tyder mer på samklang och saklig respekt.

Rymdteleskop är i praktiken ett avancerat "tidsöga" eller "tidsbilds-instrument" – som beskriver allt det som är och har varit, men också tiden framöver till viss del, och som med vår tids teknologiska forskning kom avläsas. Det nya rymdteleskopet, som ersätter Hubbleteleskopet, kan också exponeras som fascination med extremt högupplösta bilder – och ända bort i tiden som Big Bang.

Det fascinerar och ingjuter vördnad hos många. Det handlar mycket om det växande kunskapsträdet som skänker kunskapen om gott och ont – det som står skrivet i Bibeln. Forskningen av Universum har det vetenskapliga målet att gynna mänskligheten på en mängd vetenskapliga områden. Exempelvis har 286 forskningsprogram utarbetats för forskningen med användningen av det nya JPW-rymdteleskopet.

Kunskapen och global förståelse

Enligt Dr Thomas Zurbuchen, biträdande administratör på NASA, säger att så "öppnas det infraröda rymdteleskopet för ett stort antal forskare runt om i hela världen för att observera specifika mål med NASA:s nya stora rymdobservatorium". "Den fantastiska vetenskapen som kommer att delas med det globala samfundet kommer att vara djärv och djupgående."

JPW Teleskopet kommer att överraska med den exakta vetenskapen om hur universums galaxer, stjärnor, svarta hål och planeter har skapats. Med detta teknikprogram och spektroskopiska kapacitet kommer universum att till största delen kunna klargöras. Det handlar om faktaprogram som kommer att beskriva cyklerna för de allra första galaxerna, och bildandet av stjärnorna och om fysiska och kemiska egenskaper hos planetsystemen, och det gäller även vårt eget solsystem.

Rymdteleskopets institutionschef Kenneth Sembach uttalar sig om att "de vetenskapliga förväntningar är stora och kommer att ge fantastiska utsikter över universum och leda oss i nya undersökningsriktningar som kommer att utgöra scenen för årtionden av forskning.”

Ett globalt och föredömligt samarbete

Det framgångsrika samarbetet mellan Europeiska rymdorganisationen och NASA har utgjort den avgörande "arbetsmodellen". Det handlar om målsättning och humanideologi för en kunskapsutveckling som omsätts för mänsklighetens bästa. Det vill säga spin-off effekterna som ger användbara resultat i praktiken. Från början var det militära intressen som var drivkraften, men som till största delen korrigerades av forskarvärlden själva.

"Vi firar det mycket framgångsrika partnerskapet mellan Europeiska rymdorganisationen och våra kollegor på NASA och den kanadensiska rymdorganisationen", säger professor Günther Hasinger, vetenskapsdirektör vid Europeiska rymdorganisationen. "Vi ser fram emot de vackra bilderna och spektra och de fantastiska upptäckter som JPW Teleskopet (James Webb-rymdteleskopet) kommer att göra under det första observationsåret."

”Den kanadensiska rymdorganisationen är stolt över att delta i NASA och ESA på denna fantastiska utforskning av universum och tillbaka i kosmisk tid. Vi ser alla verkligen fram emot att se nästa generations rymdteleskop i aktion, säger Dr. Sarah Gallagher, vetenskapsrådgivare till presidenten för den kanadensiska rymdorganisationen. ”Spänning växer när vi närmar oss lanseringen av Webb. Dessa nya mål för Webbs första vetenskap är efterlängtade observationer som lovar att utvidga vår syn på universum och vår plats i den. Grattis till gruppen framstående astronomer för deras framgångar i den här stränga urvalsprocessen.”

JWS Teleskopet startar 2021-04-05

James Webb-rymdteleskopet kommer att bli världens främsta rymdvetenskapliga observatorium när det startar 2021. Webb kommer att lösa mysterier i vårt solsystem, se bortom avlägsna världar runt andra stjärnor och undersöka de mystiska strukturerna och ursprunget till vårt universum och vår plats i det. Webb är ett internationellt program som leds av NASA med sina partner, ESA (European Space Agency) och Canadian Space Agency.

Foto: Hubbleteleskopet / NASA

Spännande med rymdteleskopen är att svensk kamerateknik är delaktigt i detta fantastiska vetenskapsprojekt.