Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kommande generationer tycks inte komma att tacka nuvarande generation för att ha varit särskilt hjälpsamma för att rädda den möjliga framtiden.

 Foto: RLC

GLOBAL SKYMNING

Det fördolda uppenbaras!

Lär känna det som uppenbaras!

Runt om i världen framställs el-energi till största delen med olja, kärnkraft och kol. Alternativen som vattenkraft, vindkraft och solenergi är på frammarsch i vissa länder. Den nu ökade energiframställningen är katastrofalt för miljön och eftervärlden. För livet hade antagligen en annan värld varit bättre.


Paul Lindberg: |2020-02-12| När hotet om en annalkande bensinbrist larmades, så plockades istället elbilen fram. Så tycktes det problemet vara löst. El-bilen massproduceras i dag, i en omfattning som tillsammans med bensinbilar slår alla tidigare rekord – både i mängd och tyngd. Argumenten för el-bilen var att stoppa hotet av den globala uppvärmningen – eftersom el-bilen inte har skadliga avgaser, i själva användningen. Och så blev det fritt fram att tillverka hur stora och tunga el-bilar som helst. El-bilarnas motorstyrka motsvarar ca 100 – 1000 hk. Det krävs gigantisk energiframställning – både för produktion och användning.

El- och bensinbilar tillsammans spär på uppvärmningen

Vad är det då för fel med el-bilen ur miljösynpunkt? Ja, det är själva framställningen och konglomeratets hela omfattning kring el-bilen, allt från råmaterial som bilen är byggd av och transporter till fabriker – och från fabriker till försäljningen. Bilbatterierna är bilens värsting, med en framställningsprocess som påverkar livet på planeten Jorden i en kolossal omfattning.

Den massiva framtagningen av metaller från mängden olika gruvor runt hela planeten påverkar naturen i den grad att det i sig räcker för den globala uppvärmningen – även om ingen skulle använda sig av sina bilar. Flera av metallerna är giftiga och skadar natur och människor och mycket farligt att handskas med. Industriprocesserna för behandlingen av råmaterialen skapar de fasansfulla växthusgaserna som värmer upp planeten. Med sådana processindustrier blir både el- och bensinbilar tillsammans det stora hotet mot hela vår planet. Och den framtiden har vi nu hunnit i fatt. Jorden har blivit farlig att leva i.

Vänta med bilköpet!

Energianvändningen för att framställa både bensinbilar och el-bilar är betydligt mer katastrofalt för uppvärmningen av planeten än själva användandet av bilarna, vare sig det är bensin- eller eldrift. Den akuta lösningen för att hindra utvecklingen är att antingen sluta åka bil, eller att inte alls köpa någon ny bil. Ett tips är att i alla fall vänta några år för ett nytt bilköp. Det skulle vara betydligt bättre än att köpa exempelvis en ny el-bil.  

Människan strävade efter för mycket, och för mycket och ännu mer – och allt fördärvades. Människan saknade ansvar, sans och reson. Den unga generationen gör rätt om de gör allt för att förhindra sina föräldrar att köpa en ny bil! Det är ju deras framtid som förstörs.

För övrigt önskas att Trafikverket ombildas till ett rent statsverk för en högkvalitativ utveckling av kollektivtrafik för hela befolkningen. Nya motorvägsbyggen stoppas helt, men underhålls fortsättningsvis.

  

 

RLC