Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Över Indiska oceanen har vi tvingats bevittna förödande scener, som bara visar ytan av vad som händer i våra laglösa hav.

Foto: Paul Hilton / Greenpeace

GREENPEACE

Destruktivt fiske

Hotar livet i Indiska oceanen

Fisketrycket i den Indiska oceanens öppna hav hotar regionens välmående, kustsamhällenas försörjning och flera av de fantastiska arter som lever där. Regeringar har misslyckats att agera.

Dima Litvinov: |2021-04-13| Vi har bevittnat ett snabbt expanderande fiske av bläckfisk, där över 100 fartyg härjar fritt i området utan internationella regleringar.

Vi har bevittnat gigantiska driftnät, så kallade “dödsväggar”, som förbjöds av FN för 30 år sedan men som fortfarande är i bruk och används i stor utsträckning, vilket leder till utfiskning och en massa bifångst som decimerar det marina livet i regionen. Vi har även sett användandet av drivnät – där sju båtar formade två gigantiska väggar av nät för att omringa både fiskar och andra djur, så som den utrotningshotade djävulsrockan.

Bristen på politisk handling

Vi har bevittnat hur svaga institutioner och brist på politisk handling har lett till en  grovt misskött fiskeindustri – senast genom den internationella Tonfiskkommissionens sammanträde, där trycket  från den europeiska fiskeindustrin resulterade i ett misslyckande i att komma överens om åtgärder för att tackla överfisket.

Behovet av ett starkt globalt havsavtal

Men världens ledare har en unik chans att vända ödet för våra öppna hav genom att komma överens om ett starkt globalt havsavtal i FN i år. Avtalet kan bidra med verktyg för att vrida tillbaka klockan för våra hav – och återuppliva marina ekosystem, skydda ovärderliga arter och säkerställa livet för kustsamhällen många generationer framåt. Med dessa forskningsresultat i ljuset tänker vi skapa ett högt tryck på de som beslutar över våra hav.

Bli med oss i kampen om rätten till våra hav!

Dima Litvinov är kampanjledare i havsfrågor på Greenpeace.

www.greenpeace.org/sweden


Klicka på bilden!

Ladda ner rapporten!