Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Paul Lindberg: Demokrati för livsglädjen och livet! Sabotörerna är hotet mot hela planeten!

Foto: RLC

RIKARE LIV – CIVILISATION

Demokratins försvar

Mot desinformationen

Behovet av en förhöjd demokrati mot det som orsakar en säker global miljökrasch är idag uppenbart! Mänskligheten på gott och ont har hamnat vid skärningspunkten. Fortsättning i samma spår? Eller förverkligandet av ett globalt klimatbeskydd?


Paul Lindberg: |2020-06-18| När världen hotas av en global uppvärmning, så hotas samtidigt världen av de reaktionära mörkerkrafterna. Ryska kärnmissiler med benämningen RS-28 Sarmat, "Satan 2", har en kapacitet att kunna utrota vilken superstad som helst i världen, ja till och med hela länder. Det som är säkert är att Satan 2 är en realitet!

För att kunna bekämpa kärnvapen av motsvarande kapacitet så räcker det inte med likartade kärnmissiler. Att svara med samma mynt har varit det vanligaste. Och så är det även i dag. Men, parallellt med missilerna har även utvecklingen via de intensiva "trollfabrikerna" inte stått stilla. Det gäller fabrikerna som kontrollerar och skyddar kärnmissiler och de som med samma medel vill försvara sig mot kärnmissiler. Med denna teknikutveckling söker de möjligheten att kunna kvadda eventuella kärnmissiler. Trollfabrikerna finns över hala världen och har utvecklat krigsbehoven för vapenhandeln.

Behovet av en global miljösäkerhet

Mörkrets makter är fastklistrade i nuet utan framtid. De är irriterade över samhällstryckets krav för miljösäkerheten för nästkommande generationer. Deras maktstrategi går före miljöhotet, vilket de ser som ett folkligt andrahandsdilemma. Miljöhotet ses alltså som andrahandsproblem i jämförelse med samhällsekonomin och den industriella ekonomin. Det är absurt kortsiktigt, eftersom miljöalternativen är minst lika samhällsekonomiskt. Det fordras bara en omställelse under en kort period!

Att stänga ned den inarbetade oljeanvändningen för miljöns skull är naturligtvis kostsamt – för oljebolagen. Men det kan ju vilken miljöbrottsling som helst tycka. För samhället i stort utgör däremot en avveckling av olja en avgörande seger för samhälle, för naturen och den övriga industriutvecklingen.

Kunskapen om miljösäkerhet finns i dag och står i full blom. Kunskapen om att rädda klimatet finns, och även lösningarna för att ändra på klimatproblemen finns fullt ut. Det är alltså en klick oljemagnater med oerhörda ekonomiintressen, tillsammans med ett stagnerat politiskt följe som inte orkar hindra den globala uppvärmningen.

Det som nu följer kan leda till att det socialhumana gemenskapen kan tvingas att avslöja politikernas misslyckanden och behoven av lagändringar för de nödvändiga samhällsbehoven och för att stoppa oljeanvändningen i Sverige – och i världen.

Demokratins brister

Många politiker kallar sig demokrater utan att vara det. Det låter bäst så. En avgörande majoritet anser sig stå för demokratin. Lösningen för vissa politiker som kallar sig demokrater är att säga en sak och göra en annan. När det visade sig att den globala uppvärmningen utgör ett närliggande hot, så förväntades ett samhällsingrepp för att hindra den hotande faran. Men det har knappast gjorts vare sig i Sverige, eller någon annanstans i världen – i alla fall otillräckligt..

Det som hindrat ett nödvändigt klimatansvar har varit de finansmagnater som äger företagen, och som bidragit med den globala uppvärmningen. Det gäller bland annat oljeberoende länder och med flera olika behov. Politiker som låter dessa beroenden genomföras är naturligtvis ansvariga för sitt handlande och möjliggjort den globala uppvärmningen.

Att säkra miljöskadliga investeringar kan aldrig gå före ansvaret för att hindra den globala uppvärmningen!