Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Stockholm Resilience Center har flera forskare som fanns med på årets lista över mest citerade forskare av Clarivate.

 Foto: Johannes Ernstberger

Stockholm  Resilience Center

Den vetenskapliga databasen

Carl Folke, Johan Rockström, Thomas Elmqvist, Per Olsson, Max Troell och Jonathan Donges rankas som några av de globalt mest citerade forskarna.

Clarivate: |2022-11-15| Sex forskare knutna till Stockholm Resilience Center lyfts fram i den exklusiva 2022 Clarivate Analytics-översikten över världens mest citerade forskare. Centermedgrundarna Carl Folke och Johan Rockström tillsammans med Per Olsson, Thomas Elmqvist, Max Troell och Jonathan Donges tog sig in på årets lista med sina publikationer.

Dessa mycket citerade artiklar rankas bland de översta 1% av citeringar för ett eller flera fält och publiceringsår i den vetenskapliga databasen Web of Science.

"Mycket citerade forskare har visat betydande och brett inflytande som återspeglas i deras publicering av flera mycket citerade artiklar under det senaste decenniet", skriver Clarivate, analysföretaget bakom listan, i ett uttalande.

Carl Folke har varit bland världens mest citerade

Centrumforskare har genomgående varit representerade på listan under de senaste åren. Carl Folke har varit bland världens mest citerade sedan listans start 2014 och är fortfarande en av världens mest citerade forskare inom alla discipliner.

Analysen bakom rankningen baseras på publikationer och citeringar i vetenskapliga tidskrifter under en period av elva år (januari 2011 till december 2021). Som grund har Clarivate använt Web of Science-databasen och utgått från 21 olika vetenskapsområden och haft en kategori för tvärvetenskapligt.

Stefano Manzoni från institutionen för naturgeografi var den sjätte forskaren från Stockholms universitet som fanns med på listan.

Carl Folke tilldelades Heinekenpriset för miljövetenskap. Folke erkändes för sin banbrytande roll inom det transdisciplinära synsättet inom hållbarhetsvetenskap.

Berättelsens höjdpunkter

Folke har enligt juryn spelat en avgörande roll i ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för ett mer hållbart nyttjande av jordens resurser. Heineken-priserna anses vara Nederländernas mest prestigefyllda internationella vetenskapspriser. Heinekens vetenskapspriser inkluderar en monetär belöning på 200 000 USD

Carl Folke, grundare och styrelseordförande för Stockholm Resilience Center och chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, har tilldelats Dr AH Heineken-priset för miljövetenskap 2022 . Heineken-priserna anses vara Nederländernas mest prestigefyllda internationella vetenskapspriser. Vartannat år delas de ut till fem framstående forskare.

Pristagarna väljs ut av juryer som består av medlemmar från Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Young Academy och internationella experter. Heinekens vetenskapspriser inkluderar en monetär belöning på 200 000 USD. Enligt juryn har Folke haft en avgörande roll i ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för ett mer hållbart nyttjande av jordens resurser.

Han har legat i framkant av inflytelserika koncept som ekologiskt fotavtryck, motståndskraft och jordens förvaltarskap. Dessutom har han fört samman vetenskap och politik och säkerställer ömsesidig kunskapsdelning och förståelse.

Juryns uttalande

Dessutom har etableringen av institutioner som Stockholm Resilience Center gjort det möjligt för forskare från mycket olika discipliner att arbeta tillsammans för att lösa hållbarhetsfrågor på global nivå.

Heineken-priserna instiftades 1964 av Alfred H. Heineken (1923–2002) för att hedra hans far Dr Henry P. Heineken (1886–1971). Det året delades Dr HP Heineken-priset för biokemi och biofysik ut för första gången. Det har sedan dess fått sällskap av fem andra Heineken-priser: Dr AH Heineken-priset för konst (1988), för medicin (1989), för miljövetenskaper (1990) och för historia (1990), och CL Carvalho-Heineken-priset för kognitiv Vetenskap (2006).

Sedan 2010 hyllas även framtida generationer. Fyra mycket lovande unga forskare som arbetar vid holländska forskningsinstitut får Heineken Young Scientists Awards. Alfred Heinekens dotter, Charlene L. de Carvalho-Heineken (f. 1954), fortsätter denna tradition som ordförande för Alfred Heineken Fondsen Foundation och Dr AH Heineken Foundation for Art, som finansierar priserna.

 

Stockholm  Resilience Center