Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kinas sista kejsare var ägare till denna bil, numera på museum. Bilismen har nått sin gräns.

Foto: RLC

DEN GLOBALA PRINCIPEN

Stäng det som förstör

Konstruera det nödvändiga

Humaniteten måste ersätta det destruktivt onödiga i den här världen – den globala principen. En övertygande del av mänskligheten kräver det. Planeten hotas just nu av förödelse.


Paul Lindberg: |2020-05-21| Under Coronapandemin kunde vi agera med att blockera det som hotar människan. Utan det ingripandet hade situationen sannolikt varit betydligt värre. Hela världen ingrep totalt för att stoppa spridningen av Corona viruset. Och stormen bedarrar faktiskt. Om inte ingreppet hade utförts globalt hade säkert pandemin ökat i en betydligt större omfattning. Att agera stort mot allvarliga kriser av olika slag är alltså nödvändigt.

Den globala principen

Skillnaden mellan de två globala hoten, den akuta Coronapandemin och Jordens ökade uppvärmning, fick det akuta hotet att öka insikten för den livshotande globala uppvärmningen. Många människor har reagerat över detta fenomen både bland forskare och bland allmänheten.

På vilket sätt är det ett fenomen? Det är frågan om en naturföreteelse som i sitt lämpliga sammanhang förvissade oss om ett ännu större hot för mänskligheten och livet på planeten. De nödvändiga och exemplariska åtgärderna påverkade värnandet mot faran för den globala Coronapandemin. Det visades att hela världen gjorde i stort sätt det som var nödvändigt för mänskligheten. Och det fungerade förhållandevis bra.

Den globala uppvärmningen

Coronapandemin visar nu att den globala principen är precis lika nödvändig för att stoppa den globala uppvärmningen. Parallellen med den globala uppvärmningen är stor och måste försvara och realisera mänsklighetens alla behov omgående.

Det finns givetvis en saklig skillnad mellan de två globala hoten, men det nödvändiga säger oss att vi måste agera totalt – det vill säga nu!

Den globala uppvärmningen beror främst på människans påverkan med den gigantiska industriella hanteringen och användningen av dess produkter runt hela världen. Men industrin behöver egentligen inte vara något hinder om den till vissa delar frivilligt låter sig förändras – eller annars med lagenlig förändring.

Och det är också vad som sker till stor del i vissa delar av världen. Problemet är att förändringar sker allt för långsamt. Planetens uppvärmning ökar alltmer i högre grad. Eftersom den globala uppvärmningen bevisligen beror på den industriella delen av allt det som produceras, så är det också där som åtgärderna är nödvändiga.

Den globala nödvändigheten

Faktum är att rehabiliteringen av den globala uppvärmningen är betydligt mindre kostsamt än den globala Coronapandemin. Det är inte alls omöjligt att korrigera industrins tillkortakommanden. Men det är ytterst bråttom. Problemet ligger heller inte i bristen av en omöjlig teknik. Problematiken ligger i hög grad i kombinationen av finansiellt tillkortakommande och bristen av en god vilja. Det bilälskande samhället "vill ha sin bilism" – även om den kategorin minskar.

Ett stort hinder för akuta åtgärder ligger hos den manipulerande marknadsindustrin. Först och främst gäller det den förföriska påverkan av "nödvändiga" status grejer av mängden olika kvasibehov.

Merkantilismen har i hela sin historia varit förförisk, och så har det fortsatt att vara in i vår tid. Det får avsevärda konsekvenser eftersom vår tid inte alls klarar av påfrestningarna med den överbefolkning som Jorden omfattas av i dag. Troligtvis är planetens intelligenta makthavare igenkorkade på grund av gamla och föråldrade traditionsmodeller. Otidsenliga traditioner är till för att korrigeras – för livets bästa!

Den nya strukturen

Det nuvarande måste raskt övergå till behoven för det nödvändiga. Och det nödvändiga måste alltså sätta det nuvarande på plats, allt för att det kommande ska ha en ärlig chans. Troligtvis är större delen av Europas industriella kapacitet positiva för den nödvändiga omstruktureringen. De motsträviga är de som nödvändigtvis måste förändras – dem som exempelvis investerar fel i skadliga branscher. Men dessa grupper är inte längre i majoritet.

Nödvändigheten är det som nu måste vara riktlinjen. Aktieägare har den möjligheten att kunna påverka industrin som annars kan komma att drabbas på olika sätt.

Bilindustrin i Sverige och med den övriga industrivärlden, kan finna alternativen till den nuvarande masslinjen, genom att exempelvis fördubbla bilens kvalitetslängd ihop med 0 procentiga utsläpp. Det skulle kunna resultera till halvering av antalet bilar, på grund av ökade inköpskostnader. Av den anledningen utvecklas behoven av den kollektiva trafiken i kapacitet och kvantitet.

Det ligger i industrins ansvar att klara av 0-procentiga utsläpp. Det måste accentueras per omgående. Tiden finns inte längre till förfogande. Och världen måste förändras för livets och framtidens skull!