IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi måste påminna världens ledare, gång på gång de närmaste åren att det duger inte bara med fina ord.

Foto: Svk

SVENSKA KYRKAN

Detta är dagen!

För en hållbar utveckling

Detta är dagen då alla världens länder kommer samman för fred och rättvisa. Detta är dagen då alla skriver under en agenda – Transforming our world, the 2030 Agenda for Sustainble Development – där det står att fattigdomen ska utrotas till år 2030. Det är just idag som världen får ett globalt partnerskap för hållbar utveckling. Mål för alla länder. En agenda med stora ambitioner om en hållbar framtid.


Sofia Svarfvar: |2015-09-25Det är ingen dröm utan det är år av förberedelser, konsultationer, samtal och diskussioner. Det är en unik dag idag.

Allt började innan millennieskiftet. Då satte FN upp åtta millenniemål som skulle var uppfyllda till 2015. Det var framförallt mål för de ekonomiskt fattiga länderna, utvecklingsländerna, på vår jord. Fattigdomen skulle halveras, barnadödlighet minska och hälsan förbättras. Flera år innan 2015 möttes det första målet. Världens extrema fattigdom hade på ett globalt plan minskat. Men fortfarande var utmaningarna enorma. Många av målen uppnåddes aldrig. Framförallt inte på nationell och lokalnivå. Utmaningarna såg även annorlunda ut idag än för tjugo år sedan. I en global värld är utmaningarna globala. Det lokala finns överallt och socialt utanförskap och ojämlikhet finns inte bara på den afrikanska landsbygden. Det är därför så speciellt och viktigt att dessa nya mål gäller för alla länder!

Med hållbar utveckling, verklig hållbar utveckling, krävs att vi ser på ekonomi, miljö och det sociala tillsammans. Dessa tre dimensioner måste samverka. Det finns mål för hållbara institutioner, mål för sociala trygghetssystem, mål för välbefinnande, mål för jämställdhet, mål för minskad ojämlikhet inom länder och mål för fredliga samhällen.

Målen är många, frågorna komplexa. Delmålen är ännu fler 163 stycken. Vi kommer inte kunna lära oss alla målen utantill. Men vi måste kunna berätta om det stora med att en ny agenda för hållbar utveckling nu finns. En universell agenda för alla världens länder.

Vi i det civila samhället, kyrkor och organisationer, kommer att hålla ett öga på världens ledare. För även om agendan är ambitiös så finns fortfarande få mekanismer för att hålla länder och makthavare till ansvariga. Inget är bindande, allt är frivilligt.

Vi måste påminna världens ledare, gång på gång de närmaste åren att det duger inte bara med fina ord. Ord måste bli till handling. Vårt ansvar som Svenska kyrkan är att se till att det blir det i Sverige, på EU nivå och på global nivå.

Orättvisan och det svåra når oss varje dag i media och på gatan. Medmänniskor som lever i fattigdom, flyr från konflikt och krig är nära oss. Det akuta är stort. I denna trasiga värld finns det hopp. Det är detta hopp jag hoppas att de nya hållbarhetsmålen ger till politiker, till företag och till oss alla globala medborgare.

Detta är dagen då vi får fira.

dagen

en agenda

2030 Agenda for Sustainble Development

RLC