IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Läkare Utan Gränsers statistik visar att nästan alla nödanrop kommer från två huvudområden utanför den libyska kusten, nära städerna Tripoli och Zuwara. 

Foto: Gabriele Casini/Läkare Utan Gränser

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Medelhavsgraven

Drunknar på några sekunder

Räddningsinsatserna på Medelhavet äger ofta rum i sista minuten, när båtarna är nära att sjunka. Det berättar Läkare Utan Gränsers team ombord på organisationens tre räddningsfartyg. Sedan början på maj har teamen räddat sammanlagt 11 482 personer. Nu efterlyser Läkare Utan Gränser fler specialiserade räddningsfartyg som agerar proaktivt.


Malin Lager: |2015-08-20– Folk drunknar inom loppet av några sekunder, säger Will Turner, Läkare Utan Gränsers akutkoordinator på räddningsfartyget MY Phoenix.

För att rädda fler liv måste det finnas fler fartyg som enbart ägnar sig åt på sök- och räddningsinsatser. De måste vara stationerade så nära den nordafrikanska kusten som möjligt. Det räcker inte med att vänta på ett nödanrop i farvattnen mellan Sicilien och Malta. Räddningsinsatserna måste vara proaktiva.

Handelsfartyg utför räddningsinsatser

Läkare Utan Gränsers statistik visar att nästan alla nödanrop kommer från två huvudområden utanför den libyska kusten, nära städerna Tripoli och Zuwara. Räddningsfartyget MY Phoenix, som organisationen driver i samarbete med Migrant Offshore Aid Station (MOAS), patrullerar dessa vatten och har som enda uppgift att rädda människor i sjönöd.

De andra fartygen som är involverade i räddningsarbetet har egentligen andra uppdrag, men kan omdirigeras till området av sjöräddningscentralen i Rom. Under 2014 utfördes runt 40 procent av alla räddningsinsatser av handelsfartyg. Ett flertal handelsfartyg har emellertid utsatts för attacker utanför Libyens kust den senaste tiden och därför är kaptenerna tveksamma till att åka till dessa områden.

– Allt oftare ombes vi att utföra flera räddningsinsatser inom loppet av några timmar, säger Lindis Hurum, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare på räddningsfartyget Bourbon Argos.

– Våra team har också träffat på människor som redan hade dött av uttorkning eller kvävning under resan. EU:s insats sägs vara större och bättre än förra året. Ändå finns det inte tillräckligt många räddningsfartyg som befinner sig på rätt plats för att kunna rädda de som försöker ta sig över Medelhavet.

De flesta människor som Läkare Utan Gränser har räddat kommer från Eritrea, Somalia, Syrien, Bangladesh, Sudan och Gambia. De flyr från krig och förtryck eller hoppas på ett bättre liv i Europa. Läkare Utan Gränsers sjukvårdspersonal har behandlat allt från lättare hälsoproblem till skottskador, brännskador och organsvikt.

Säkra vägar att nå Europa behövs

– Insatserna till havs kan rädda många liv. Men oavsett hur många fartyg vi skickar ut, kommer det alltid att vara livsfarligt att försöka ta sig över Medelhavet i överfulla trä- och gummibåtar, säger Lindis Hurum.

– För att förhindra fler dödsfall måste EU skapa säkra och lagliga sätt för människor att nå Europa, så att de inte behöver sätta sig i de här båtarna överhuvudtaget.

– När jag frågar människor varför de riskerar sina liv, får jag varje gång samma svar, säger Will Turner. Det finns inget alternativ.

– Dessa människor känner till riskerna, men de gör det ändå. De berättar att de hellre drunknar än stannar i sina hemländer eller i Libyen där deras liv är inte värt att leva.

Så här berättar en äldre palestinsk flykting om anledningen till att han nu befinner sig på flykt för tredje gången i sitt liv:

– När situationen i Libyen förvärrades bestämde jag mig för att ta min familj till Europa, men utan dokument var det omöjligt att lämna landet. Vi har tagit oss ända hit eftersom vi inte har något annat alternativ.

Lugnt hav och varmt väder innebär bättre förutsättningar att ta sig över Medelhavet och därför förväntas augusti bli den mest trafikerade månaden hittills. Läkare Utan Gränser kommer att fortsätta sök- och räddningsinsatserna på Medelhavet under de kommande månaderna och på bästa möjliga sätt bistå människor som ger sig ut på den livsfarliga resan

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

RLC