Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Utvecklingen får människan att bli till medan hon passerar.

 Foto: RLC

DEMOKRATIHATET

Cambridge Analytica och Tiktok

Avancerad datateknik används för destruktiv agitation – som bara ökar. Det sker på grund av bristande juridiska regelverk. Politisk agitation som bedöms "harmlös"– men som utgör extrem kamp.

Paul Lindberg: |2022-09-25| Den globala datakommunikationen har utvecklats slagkraftigt. Men den framgången utnyttjas och driver destruktiv propaganda av extremhögern mot demokratin. Trycket med asocial politisk påverkan står i motsättning till demokratins grundläggande principer ökar intensivt runt om i världen. Och som grundas med ett högerextremt maktsug – till stor del. Det möjliggörs med samtida teknikutveckling och med omfattande ekonomistöd men som används för destruktivt och aktivt ingripande mot demokratin, klimaträddningen och humaniteten.

Juridisk och ekonomisk politik styr länders överenskommelser och fördrag, och som i realiteten övertas av ekonomintressenas dominans. Det sker med påtryckningar mot exempelvis klimathinder på grund av klimaträddningen. Det om något har skapat uppriktiga motsättningar. Maktpolitiken av olika slag har historiska bakgrunder som följer med i tiden. Exempelvis Rysslands maktintressen som grundades ur ett närliggande kejsarimperium, med fortsättningen av dagens omfattande oljeinnehav och en mängd naturtillgångar. EU och USA:s gigantiska industrikonglomerat, och med gemenskapen för västvärldens maktutveckling, har verkligheten fortsatt i samma gamla hjulspår, och med samma växande maktkonklusion som orsakar den globala uppvärmningen – men som inte längre prioriteras för en räddning.

Det resulterade till att ungdomen inte skulle påverkas av rädsla för klimat- uppvärmningen och framtiden i det stora hela. Allt ska vara precis som förut!

Trump, Cambridge Analytica och så Tiktok

I dag står Kina i tur och vill öka sitt inflytande i västvärldens historia. Kinas handelspolitik av idag är detsamma som de övriga globala maktinnehaven och som växer och trycker på. Det sker med samma historiska traditioner och patos, så som alla tidiga imperier. Det handlar inte så mycket om politiska ideologier – det tycks mest handla om maktkonstruktioner för omedelbart inflytande i tiden. Det gäller att hänga med fortast möjligt, det är tiden nu som gäller – ett tidsfenomen. Det tycks gälla att vinna eller försvinna.

Vår tids brinnande hot och klimatförstörelse mot både livet och planeten orsakas av människor – på ont. Det är ett faktum! Trump, exempelvis, är ett ont faktum. De globala Internetföretagen som drev in de största vinsterna i världen – de nöjde sig inte med bara de största vinsterna. De ville betydligt mer, de ville bli med att regera och skapa egna regler för hur världen skulle utformas. Makten i sig blev dragplåstret för dem. De blev imponerade över sig själva när dåvarande presidentkandidaten Donald Trump anlitade dem inför presidentkampanjen, vilket gav dem enorma inkomster – som till stor del betalades med skattebetalarnas bekostnad, när Trump blev president.

Internet lierades därefter med den politiska extremhögern och den politiska storfinansen. Tillsammans sökte de sortera jordens människor i en gigantisk data-algoritm – allt för att analysera och sortera så många som möjligt av planetens människor.

De utnyttjade en av de främsta teknologier världen skådat – en fantastisk vetenskap upptäckt av Alan Turing, som menade att den enbart skulle "gynna mänskligheten för världens bästa". Istället vanhedrade Internetföretagen sig själva och lät svika de vetenskapliga framstegen. Och där förhåller det sig fortfarande!

Cambridge Analytica

När professor David Carroll avslöjade verksamheten av företaget Cambridge Analytica så fick det ett världsmedialt genomslag. Företagets motivation för detta projekt var hur synen på de registrerade människorna skulle uppfattas och värderas, och som de uttrycker: "Hur ser algoritmen oss? Om vi kunde skapa ett perspektiv för den algoritmen kan vi hjälpa människor att förstå vår egen bräcklighet och den överbyggnad som finns hos oss och hur den suger och samlar ditt beteende." Det handlar alltså om en stor portion hybris och fientligt människoförakt.

Utgångspunkten har varit hur företaget Cambridge Analyticas verksamhet kunde bevisas av flera forskare som avslöjade verksamheten. Det var detta företag som bearbetade Facebooks användare att rösta på Donald Trump, som istället smutskastade presidentkandidaten Hillary Clinton. Det var propagandans innehåll som var kränkande på grund av dess lögnaktighet rakt igenom. Bevisen finns idag bland annat hos domstolarna. Samma företag igångsatte även den brittiska kampanjen Brexit.

Flykten från Donald Trump

Brittany Kaiser var en av nyckelpersonerna för den underjordiska extremhögern. Hon hoppade helt plötsligt av samarbetet med Donald Trump. Det var hon som sålde Cambridge Analyticas program till Donald Trump för att användas av Facebook mot Hillary Clinton. Enligt Brittany Kaisers egen förklaring hoppade hon av på grund av moraliska och etiska skäl. Hon fick skuldkänslor för någonting hon egentligen inte stod bakom – enligt henne själv. Hon ville tjäna pengar, vilket hon också gjorde.

Hon blev huvudvittne i flera rättsprocesser, med sakliga bevishandlingar, med direkta kopplingar  ochmed uppdrag av presidenten – bland annat det ryska intrånget inför det amerikanska presidentvalet. Hon ansvarade även för igångsättandet av Brexit, med ambitionen av en konservativ introduktion för en ny organisering av en världshandelsorganisation, med inledningen av USA och Brittanien.

Brittany Kaiser började sin karriär med att jobba för Barack Obama och gjorde framgång på grund av sin effektivitet och analytiska kompetens. Hon har förklarat att Cambridge Analytica var det osynliga vapnet som slog till mot USA:s parlamentariska system.

I och med Donald Trump som huvudpersonen i hela processen så utgjorde presidenten troligtvis det värsta landsförräderi en president kan utsätta sitt land för.

Algoritm – Matematisk sortering

Underlaget för global Internettrafik är ingen skapelse av människan. Däremot upptäcktes möjligheten av människan. Missbruket med denna fantastiska upptäckt är i vår tid fasansfull. Det var med Alan Turings turingsmaskin och Alonzo Churchs lambdakalkyler, som begreppet algoritm avslöjades – redan 1936. De sökte möjligheten att hitta lösningen av de matematiska problemen som utvecklade en helt ny kunskap. Det lade grunden för datavetenskapen.

Datoriseringen utvecklades därefter i en rasande fart av en bred och framstående forskning, vilket lett till ett globalt samarbete över nationsgränserna. Algoritm har sin grund på kvantmekanisk nivå, som egentligen all materia har. Algoritm inkluderar alla matematiska räknesätt som vi känner till, men kanske även andra räknesätt som vi ännu inte upptäckt. Och det låter aningen komplicerat. Det beror på att människan inte vet allt om universum ännu – långt därifrån.

Kunskapen på gott och på ont

Växande komplexitet av kunskap ökar utvecklingen språngartat, och den utvecklingen kan ha mer än ett utvecklingsspår – på gott och på ont. Egentligen kan det ha många fler spår – eller hur många spår som helst. Den generella utvecklingen sker alltmer med hjälp av algoritm och kvantfysik.

Det tycks heller inte finnas några begränsningar för vetenskaplig utveckling. Kunskapen ökar ikapp med världsutvecklingen och på alla tänkbara sätt.

De flesta algoritmer tillämpas som datorprogram, då man formar dem i dataprogrammen. Många människor undrar hur långt utvecklingen kan komma. Finns det ett hit men inte längre? Ja, det kan det göra. Men det behöver inte bero på kunskapsutvecklingen i sig. Det handlar mer om kunskapen på gott eller ont. Och det kan konsolideras med behoven av moral och etik.

Kunskapen i sig tillhör civilisationens utveckling som får människan att bli till medan hon passerar jordelivet. Kunskapen har generellt utvecklats i led efter led, från generation till generation. Den passagen tillhör också människans historia. Motorn för utveckling kan delvis även ha varit en uppkommen dualism, som utvecklade kunskapen på gott och på ont. Det onda sökandet för makt bekämpades istället för det goda samhället.

Ovanstående processer av nödvändiga teser som leder till antiteser leder slutligen till synteser. När motsättningarna går överstyr drabbas de berörda processerna. Exempelvis kan det vara som med den globala uppvärmningen, eller med presidenter som Donald Trump.