Foto ovanför: (Musée national de l'Orangerie).

INDEX  <>  GALLERYCONTENTS

Foto nedanför: Paul Lindberg. (Musée national de l'Orangerie / Marmottan Monet / Musé d´Orsay)

Naturens konststycke – ljusets färg och förändring

Claude Monet tillsammans med kamraterna Pierre-Auguste RenoirFrederic Bazille och Alfred Sisley kallade den nya konststilen för impressionism (impression – intryck, fördjupning). Det gällde ljusets dygnsflöde vilket tolkades som ljusfenomen. Och detta naturfenomen blev anledningen till den nya konststilen. Det visades att Monet drabbats av grå starr vid ung ålder vilket på äldre dagar ledde till sjukbehandling år 1923. Det hade tidigare i livet påverkat konstnärens syn men som omsattes av konstälskarna som sinnrik briljans. Det vi ser av Monets konstproduktion i dag är alltså ett positivt resultat på grund av bland annat grå starr – men framförallt av hans briljans. Monet är en av vår tids mest älskade konstnär i en stor del av världen.

Kritikanten Louis Leroy skrev att målningarna ser "impressionistiskt ut" – och det var menat som kritik – han tyckte inte om den konsten. Han menade att impressionister är de som inte tar sig fram mot sitt målarkall, och "kluddar på" utan att det blir något bra. Men det tyckte inte den övriga skaran av konstälskare. Tvärtom. Kritiken bland skribenter och åskådare blev både positiva och hänförda. Ordet "impressionistisk" togs tillvara och vändes till en positiv innebörd. Det var konstnären Sisley som först lät sig använda det omvända begreppet. Snyggt jobbat!

Impressionism blev med tiden en av de populäraste konststilar i Europa och som bredde ut sig över världen. Britanniens banerförare William Turner blev en av de största representanterna för impressionisterna. Nordens impressionister var av samma kaliber med artister som dansken Peder Krøyer och svenskarna Bruno Liljefors och Anders Zorn. 

Det impressionisterna hade gemensamt var deras solitära konstskapande och med gemenskapen av en grundmurad humanitetshållning. De kunde vara sig själva i en gemenskap.

Skaparandan om paradiset blev en del av Monets skapelser. Det omsluter mestadels det vackra i en naturrealism, som hos betraktaren kan känna stor upprymdhet, men även känslomässig melankoli av något som kännas större. Ingen tycks vara oberörd av Monets konst.

I det makalösa hemmet Eure i Giverny gjordes trädgården till ett romantiskt paradis, med sviter av målningar med varierande motiv. Målningarna kan idag beskådas i världens mest berömda museer. Näckrosor och näckrosdammar visar hur motiven förändras under dygnets olika ljusförhållanden.

Michel Monet, sonson till Cloud Monet, invigde museet Marmatton i Paris, 1971, till sin farfars minne. Det blev det största museum till minnet av Monets konstproduktion. Monet museer finns runt om i världen.

Paul Lindberg 2019-04-24