Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

God Jul och Gott nytt år! Den hälsningen är en av människans positiva budskap – men som också symboliserar julkommersen.

Foto:  RLC

OUMBÄRLIG GNISTA

Civilisation i kris

Människans verklighet har varit absurd – minst sagt. Historien beskriver driften för överlevnad – men därutöver med vansinniga överdrifter. Makt, förstörelse och tilltvingad rikedom präglar historien – som i alltför hög grad leder till människans fall.

Paul Lindberg: |2021-12-17| Existensen har verkat med både framgång och nedgång under den historiska färden. Framgång med vetenskap, kunskap och samhällsutveckling, med grundsatsen av humanism och demokrati, har möjliggjorts i förbindelsen med en oumbärlig gnista för den konkreta välgången.

Tiden har varit måttet för livet – för människan, planeten och universum. Avgörandet utgör tidspulsen och konsekvensen. När den politiska tesen "liberalism" uppfanns så ersatte den "feodalism" – som utgjorde den totalitära aristokratins herradöme och "parasitmakt". Och därefter utvecklades kapitalism i en ny anda och med det industriella finanspådraget. Flytet har varit ohejdat med det egocentriska överflödet – för dem som tog till sig det som ägandets livsmål. Ja, i en hopskrynklad absurditet som idag får hela planeten att demoleras – ihop med både omdömeslösheten och profitens rikedomar– med resultatet av en fasansfull klimatuppvärmning. 

Det Jesus varnade om kallade han för "Mammon". Det uttrycket blev därefter en av Jesus varnande grundpelare!

Framgång och konsekvens

Det som skett med framgångens blindhet och konsekvensens oansvarighet har lett till priset av hoten mot naturen och livet på planeten. Och det fortsätter nu i takt med dagens ökade klimatuppvärmning – som nu växer och blir allt svårare att hejda. Polarisarna smälter i en ökande takt och går inte längre att förhindra – och planeten förändras oupphörligt.

Humaniteten och samhällsansvaret kraschades tillsammans med "nyliberalism". Det globala sakläget är det som nu händer och behärskar större delen av världen. Liberalism försvann när nyliberalismen tog över. Nyliberalism som ideologi och realitet äger i det stora hela den globala världshandeln och som ansvarslöst pressade utvecklingen fram till en katastrofal klimatuppvärmning. Nyliberalism domineras av storfinansens makthavare över både demokrati och parlamentarism och med en maktsamverkan. Det är den regelrätta beskrivningen på "Mammon" i vår tid.  

En viktig kommentar måste påtalas: En större del av näringslivet är engagerat och drivande för räddningen av planeten. Det finns dock falskhandel med så kallad "greenwashing" och som bluffar med sina produkter, men som inte alls är klimatriktiga, men dessa produkter avslöjas vartefter.

Fortsättning följer och följer …

Under 1970-talets början kom larmen om ett växande klimathot på grund av en global uppvärmning, och som skapats av människans industriella framgångar – men med mycket allvarliga konsekvenser. Den informativa kunskapen kom från en bred och vetenskaplig forskning och som handlar om planetens faktiska tillstånd – och faran för framtiden. Den informationen fick faktiskt omfattande uppmärksamhet runt om i världen..

Klimatkrisen uppmärksammades i de flesta länder under 70-talet och framåt. Aktiviteter och organiseringen av klimat-, natur- och samhällsaktioner bildades runt hela världen. Men, fram till i dag har det bevisats att världspolitiken har värnat den industriella handeln före ansvaret mot klimathotet. Exempelvis gäller det nödvändiga åtgärder för minskningen av den destruktiva fossilanvändningen. Världsmarknaden har varit bundna vid de organiserade magnaten och finansmakten. "Magnatism" i vår tid är det som ställer sig över den politiska makten och placerar  demokratin och folkets mening under sig.

Det politiska engagemanget för klimatets räddning har varit alltför svagt, minst sagt. Den vetenskapliga forskarvärldens kunskaper växte och tryckte på och lade fram bevis efter bevis för riskerna av en växande klimatkatastrof. Sakta men säkert ökade informationen från forskningen om den växande klimatutvecklingen, men politiken fortsatte att negligera bevisningen. Politiken har fram till i dag varit sanslöst slätstruket inför det klimathot som vi nu befinner oss under och som bara växer.

Klimatuppvärmningen ökar påtagligt

Dåvarande vicepresidenten i USA, Al Gore (Nobels fredspris 2007), varnade för en katastrofal framtid om inte klimatåtgärder omedelbart organiserades. Men det påverkade inte den övriga politiken särskilt. Al Gore var en av de mest avgörande politiker med krav för omfattande insatser. Han ställde upp i presidentvalet, men förlorade. Miljöorganisationer och miljöpartier har växt till runt om i världen, och politiken har släpigt öppnat sig för det allvarliga klimathotet.

Fortfarande är det politiska spelet i först hand det som är själva "akutpolitiken" – det som gäller för stunden. Exempelvis politiken om nedläggningen av kärnkraften som beslutats för länge sedan, och som frammanas tid efter annan, men som hålls tillbaka efter det har hänt en kärnkraftskatastrof. Men en tid därefter kommer kraven tillbaka om att åter använda kärnkraft. Kärnkraft har i de flesta länder klargjorts vara alltför riskfyllt, trots det används kärnkraft i vissa länder – framförallt i diktaturer, på grund av att de redan har kärnkraftverken.

Den otillräckliga parlamentarism och bristen på demokrati

Ett avgörande dilemma för klimaträddningen är en otillräcklig parlamentarism då den avgörande bristen av ett avgörande demokratiinnehåll inte möjliggör de akuta behoven.

Frihet för det förtryckta har alltid varit ett signum för det nödvändiga. Men frihetens hägring har aldrig varit gratis och heller inte serverats på ett fat. Den globala uppvärmningen är inte ett tecken på vare sig frihet eller demokrati, även om det är frihet och makt för dem det gagnar. Nyliberalism tog över liberalism och ökade dess potens för en totalitärare finansutveckling, som ersättning och minskning av samhällsinflytandet. Det gav ofantliga vinster för den globala världshandeln.

Politiken underställdes den globala finansmakten

Efter nyliberalismens frammarsch skapades reaktioner och olika motsättningar. Politiken i världens länder underställdes den globala finansmaktens intressen som utgjorde den ökade världshandeln i en omfattning som bevisligen ökar klimatvärmen. Och det är också vad som har hänt i hela världen – men till en fasansfull erövring av planeten – och som leder till utplåning.

Nyliberalismen som ideologi har stått fast i världen, men som börjar svaja alltmer. Det beror på en mängd orsaker som just orsakats av nyliberalism. Politiska motsättningar har skapats och ger uttryck för bland annat en aggressiv högernationalism inom flera nationer, vilka utvecklas bland annat med rasism eller politiska motsättningar.

Att nyliberalismen varit en av orsakerna för den globala uppvärmningen och med dess konsekvenser är i dag helt och hållet ett faktum!