Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Regeringens hantering av Cementa är ett grundlagsbrott.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE / SVERIGE

Cementas egen lag

Högst upp på agendan ligger just nu att överklaga Cementas speciallag som strider mot allt vad vi på Greenpeace arbetar för: att stärka miljöskyddet och ställa om samhället till att respektera de gränser som ekosystem och miljölagar sätter.

Carl Schlyter: |2022-01-11|  Lite bakgrund till “Cementalagen”: För tio år sedan fick Cementa ett tidsbegränsat tillstånd för sin verksamhet i Slite, på Gotland som löpte ut i oktober förra året. Det multinationella företaget varnades i flera år av expertmyndigheter att de behövde ändra i sin ansökan för ett nytt tillstånd, men det gjorde de inte. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge Cementa förlängt tillstånd eftersom bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt domstolen var ”behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande”. Trots detta har nu regeringen valt att ge Cementa tillstånd till fortsatt kalkbrytning.

Varför är det ett problem?

Regeringens hantering av Cementa är ett grundlagsbrott. Det strider mot domstolarnas oberoende och mot principen om att lagar ska gälla alla. Regeringen struntar i det faktum att vi ska minska utsläppen och skära ner på resursförbrukningen. För vad? För att tyska Heidelberg Cement, som äger Cementa ska kunna fortsätta berika sig på våra gemensamma resurser utan att följa våra lagar och regler.

Om den här regeringen inte respekterar grundlagen och miljömålen, banar det väg för många framtida regeringar att göra samma sak, eftersom stora och mäktiga företag då snabbt lär sig att det är kortsiktigt lönsamt att strunta i våra och EU:s miljölagar. Det kan vi inte acceptera.

Håller du med mig? Skriv under för att skydda våra miljölagar!

I slutet av januari kommer vi lämna in vår överklagan mot Cementas undantagstillstånd till högsta förvaltnings- domstolen. Den kan nämligen besluta att en lag inte får användas om den strider mot grundlagen.

Jag ser en framtid där respekten för miljölagar cementeras och inte kortsiktiga vinstintressen där regeringen skapar möjligheter till framtidens jobb som minskar resursförbrukningen och inte ger första hjälpen åt utdöende, klimatskadliga industrier. En ekonomi som inte grundas på ständigt mer vägar, flygplatser och betonghus, utan där vi gräver upp mindre av vår berggrund. Det vi ändå måste bygga får bestå av återvunna material eller material som är förnybara. Hur det ska gå till i verkligheten kan du höra mer om i Greenpeace podcast Systemskiftet.

Skriv under – Vi överklagar Cementalagen!

greenpeace