Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi behöver naturligtvis bygga hus, men som inte tar livet av miljön.

Foto: RLC

KLIMATMÅLEN

Uppseendeväckande beslut

av regeringen om Cementa

Naturskyddsföreningen är kritisk till att Cementa har fått tillstånd att fortsätta bryta kalk i gotländska Slite. Mark- och miljööverdomstolen avvisade tidigare i sommar ansökan om nytt tillstånd med hänvisning till bristande underlag

Magnus Håkansson: |2021-08-13| – Regeringen bör inte hålla företag med undermåliga miljökonsekvens- beskrivningar under armarna. Det är uppseendeväckande att det med kort varsel görs förändringar i miljölagstiftningen för att möjliggöra fortsatt kalkbrytning, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Chans att undvika katastrofala klimateffekter

Det var på en presskonferens som näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund meddelade regeringens beslut som innebär att Cementa kan fortsätta att bryta kalk i Slite på Gotland till nästa sommar. Vad som händer därefter är oklart. Beslutet kom dagen efter att FN:s klimatpanel IPCC lanserade sin rapport, där det tydligt framgår att de närmaste åren kommer att vara helt avgörande om vi ska ha en chans att undvika katastrofala klimateffekter.

Cementa är en av de största utsläpparna av koldioxidutsläpp

 – Att på detta sätt förlänga tillståndet för en verksamhet med stor miljöpåverkan när flera tunga miljömyndigheter under många år riktat kritik mot Cementas ofullständiga miljökonsekvensbeskrivning och uttryckt oro för negativ påverkan på vatten och naturmiljö i området, är anmärkningsvärt, säger Karin Lexén. 

Cement är ett chans att undvika katastrofala klimateffekter. som varit lagrad i kalkstenen i miljontals år. Cementa är en av de största utsläpparna i Sverige – företaget står för tio procent av industrins och fyra procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp. 

Krafttag för att på allvar minska negativ miljöpåverkan

Naturskyddsföreningen anser att det behövs krafttag för att på allvar minska cementindustrins och byggsektorns negativa miljöpåverkan. Det innebär bland annat att återvinning och återbruk inom byggsektorn måste öka, men också att alternativa material som trä bör användas i större utsträckning.

För att möjliggöra Cementas förlängda tillstånd skickade regeringen den 4 augusti ut en remiss med rekordkort svarstid. I sitt yttrande visar Naturskyddsföreningen att ändringen inte bara bortser från Cementas bristfälliga miljökonsekvensbeskrivning utan också bryter mot EU-lagstiftningen.