Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Carl-Henric Svanberg tar initiativet för en industriell grön omställning! 

Foto: RLC

GRÖN OMSTÄLLNING

Carl-Henric Svanberg

Sverige för grön omställning

För närvarande uppvärms Jorden med ett allvarligt tillstånd. Tidigare försakelser ökar nu uppvärmningen till ett allvarligt läge för livet på Jorden. I sista minuten tar Carl-Henric Svanberg initiativet för att driva industrin till en nödvändig grön omställning.


Paul Lindberg:  |2020-06-25| Äntligen, måste man säga! Stora delar av industri och näringsliv har tagit ställning för en grön omställning. Bakom sig har den gröna industriella omställningen en kraftfull grön miljörörelse med en mängd forskare och miljöexperter. Vad den industriella gröna omställningen saknar i erfarenhet kan miljörörelsens specialist organisationer bistå med.

Carl-Henric Svanberg har med sin erfarenhet varit ledare för oljebolaget BP och numera chef för framställningen av Volvo bilar. Dessa erfarenheter och kunskapen om hur verkligheten har utvecklats fram till i dag, kan vara en exemplarisk spjutspets mot det som nödvändigt måste avverkas och ersättas med det dugliga – för livets möjligheter.

Trots pandemin och alla negativa nedbrytningar så tycks ändå Svanberg mena att det är nödvändigt att satsa på en grön miljöomställning. Det gäller för alla länder. Han har även uttryckt att det är det billiga bränslet som möjliggjort den industriella utvecklingen. Men i en DN intervju så uttalar han "Nu måste vi skapa ett grönt samhälle med grön energi. Coronakrisen är inget skäl att tappa tempo."

Löftesrikt uttalande

Precis som Svanberg är det en mängd ledande personer inom det globala näringslivet som instämmer med hans uttalande. En majoritet av näringslivets ägare har ställt sig upp för den nödvändiga gröna omställningen. Det handlar ändå om en majoritet av näringslivets ägarintressenten. 

Pandemin tycks vara anpassat för en lämplig satsning för en nödvändig grön omställning. I flera länder runt om i världen agerar numera en mängd industrialister som Svanberg. Även om de är sent ute, så gäller det att ta tillvara denna möjlighet och att få med hela den industriella världen. Denna möjlighet fanns redan för flera decennier sedan. Men då  fanns ingen allmän medvetenhet kring sakläget. Men en hel del forskare gjorde i alla fall mig medveten om den globala uppvärmningen.

Efter vintern kommer våren

Under coronapandemin har miljörörelserna tagit upp frågan om det lämpliga läger för en nödvändig korrigering av  den globala uppvärmningen. Eftersom någon korrigering aldrig utfördes för decennier sedan, vilket hade varit billigast, så är en korrigering just nu det allra nödvändigaste. Det går helt enkelt inte att gömma sig ifrån denna gigantiska uppgift än med de åtgärder som måste till. Planeten måste räddas!

Efter världshandel kommer inre handel

Förändringar har alltid förekommit inom världshandeln. Handelskrig har det varit gott om. Global makt har varit något eftersträvansvärt av maktsökarna i alla tider – det var därför det fanns så många sjörövare. I vår tid så ersätts världshandeln inte för att de är sjörövare, utan för att denna handel med sina belastningar korsar haven och förgiftar himlen med en global uppvärmning. 

En av de största klimatbördorna är tillverkningen av bilar och användningen av dem. Volvo tillverkar även bussar och lastbilar. Även om all tillverkning använder elkraft, så framställs elkraften till största del av kol och petroleum, resten av elström produceras av vattenkraft, vindkraft och solkraft. För att kunna hindra den globala uppvärmningen fordras det att halvera den globala biltillverkningen av i dag.

Att halvera hälften av biltillverkningen kan innebära att storstäderna kvalitetsutvecklar den kollektiva trafiken för framkomlighetens skull. Bilar behövs i en mängd hänseenden, och det är framförallt i den aspekten som bilen är bra. Men bilism kan av många goda skäl ersättas till hälften. Allt för att snabbt minska den globala värmen!